พิมรี่พาย ติดอันดับของสื่อนอก

สำหรับ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ที่ไม่ใช่มีดีแค่การไลฟ์ขายของ แต่แฟนๆและชาวเ น็ ต ต่างชื่นชมกับการช่วยเห ลื อผู้ที่ด้อยกว่า จะว่าไปก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของเธอจริงๆ

ถึงแม้ว่าจะเจอกระแ ส ด ร า ม่ าห นั กแค่ไหนก็ตาม พิมรี่พายก็ไม่สนใจ ก ลั บเดินหน้าทำความดีต่อ

ล่าสุด ได้มีเ ว็ บเกี่ยวกับผู้บริโ ภ คและอุ ตสา หก ร ร มของอังกฤษ mintel.com ที่จัดอันดับผู้หญิงในหัวข้อ เ ลื อ กที่จะท้าทาย

เพื่อเป็นการฉ ล อ งวันสตรีสากล 2021 จึงทำให้พิมรี่พายเป็น 1ใน6 ของการเข้ารับคัดเ ลื อก ทั่วโลก

โดยมีการวิเค ร า ะ ห์ จากข้อมูลทั่วโลก และได้มีการบ ร ร ย า ยถึงพิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ ได้รับความนิยมจากบุค ลิ ก กล้าหาญ และนิ สั ยที่ตรงไปตรงมา

แต่ซ่ อ นไปด้วยความจริงใจและซื่ อสั ต ย์ ทำให้มีคนติดตามและสนใจถึง3ล้านกว่าคนในช่องของเธอ

นอกจากนี้ คนยังรู้จักพิมรี่พายในมุมของผู้ใจบุญ เพราะเจ้าตัวได้เผยวีดีโอที่เข้าช่วยบริจาคของให้เด็กๆ และยังจัดหาโซ ล า ร์เซล ล์ ไปติดให้กับชุมชนต่างๆ

งานนี้พิมรี่พายได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุคของตนเอง ระบุว่า ขอบคุณค่ะ

โพสต์ของพิมรี่พาย

รูปของพิมรี่พาย

พิมรี่พาย

Leave a Reply