หมู พิมพ์ผกา อยากมีลูกสาว น้องนาย เลยจัดให้

สำหรับคุณแม่เ ลี้ ย ง เดี่ยว ที่มีลูกชายห ล่ อเป็นถึง พ ร ะ เ อ ก แถมยังตัว ติ ดกับลูกชายตลอด อย่าง “หมู พิมพ์ผกา” ที่ไม่ว่าจะทำกิจกรรม อ ะ ไ ร ก็จะมีลูกชาย “นาย ณภัทร” คอยทำด้วยตลอด

เมื่อ พู ด ถึงลูกชายหัวแก้ว หัว แ ห ว น นาย นภัทร ช่วงนี้กำลัง ด ว ง เ ฮ ง สุดๆ มีงานตลอดไม่มีข า ด ซึ่งน้องนายก็ส ร้ า ง บ้านหลังใหม่ให้แม่

แต่น้องนายมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะ แม่หมู ที่คอยช่วย เ ห ลื อ คอยส นั บ ส นุ น รวมไปถึง ส อ น น้องได้ดีมากๆ และอย่างต อ น นี้ แม่หมูก็ได้ผันตัวมาเป็นผู้ จั ด การ ส่วนตัวด้วยตนเอง

ล่าสุด แม่หมู ออกมาเผยว่า อยากมีลูกสาวบ้าง โดย “หมู พิมพ์ผกา” ได้ปล่อยรูปลูกชายใช้ผ้าค ลุ ม หัวแบบคุณแม่ นี่คือสิ่งที่ นาย นภัทร จัดให้แม่ เรียกว่า ได้ลูกสาวสมใจแม่จริงๆ

งานนี้เรียก เ สี ย ง ฮื อ ฮา รวมไปถึงแฟนๆและเพื่อนในวงการ ต่างเข้าแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย

รูป หมู พิมพ์ผกา

แม่หมูกับน้องนาย

คุณแม่กับลูกชาย

Leave a Reply