สไปร์ท ยอมรับชอบ ใบเฟิร์น

เผยหน้าหนุ่มคนนี้ รับชอบใบเฟิร์น ลั้นพร้อมทุ่มสุดตัว ถ้าได้จีบ

กลายเป็นที่ฮือฮาอย่างแน่นอนเนื่องจากยูทูปเ ป อร์ดัง ที่หลายๆคนรู้จัก

สไปรท์ เนติเจน เนติ รัตน ไพ บูลย์ หรือเป็นที่รู้จั กกันดีคือ Sp rite Der SPD

สไปรท์ ได้มีการเลิ กลากับแฟ นสาวอย่ าง เก๋ ไก๋ สไลด์เ ลอร์ ที่ก่อนหน้า นี้ทั้งคู่มักจะ ทำช่อ งยูทูปด้ว ยกัน

ตอ นนี้หนุ่ม สไปร์ ท ได้มีการเลิกลา แล้ วแถมเรี ยกว่ า ตอนนี้ยังโส ดสนิ ท อีกค รั้ง

โดยล่าสุด หนุ่มสไปร์ท ได้ไปร่วมรายการของ แจ็ค แฟนฉัน จากรายการ ขอของด ารา ต อนที่ 4

โดยขณะที่หนุ่ม แ จ็คแ ฟนฉั น ทำหน้าที่เป็ นพิ ธีกร ก็เลยถา มถึงสเ ปค และเรื่อ งราวของแ ฟนในอนาค ตว่าจะ เป็นแบ บไหน

โดยแจ๊ ค ได้เล่าถึงก่อนหน้านี้ สเปคที่สไปร์ทชอบนั้นคือสาวใบเฟิร์นนั้นเอง….

ภาพของ ใบเฟิร์น

ภาพของ สไปร์ท

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply