ด่วน โก๊ะตี๋ ติดเชื้อ เผยไทม์ไลน์ย้อนหลัง

ด่วน!!โก๊ะตี๋ ติดอีกราย เผยไทมไลน์ย้อนหลัง หลังตรวจพบเชื้อ

จากการประกาศของ นัก แสดงตลกชื่อดัง อย่าง โก๊ะตี๋ อารามบอย ที่มีคนชื่นชอบมากมาย

ได้ออกโพสต์ผ่านทางช่องอินทราแกรมส่วนตัวว่า ตนพบเชื้อโควิ-ด19

หลังจากที่ได้ทราบว่า มีผู้ร่วมงานติดเชื้อ ทำให้ตนนั้นรู้สึกกังวล จึงเริ่มกักตัวตั้งแต่นั้นมา

ขณะเดียวกัน ตนจึงได้เดินทางเข้าทำการตรวจ SWOP ที่โรงพยาบาลแ ห่งหนึงแล้วผลออกมาเป็นบวก

พร้อมทั้งกันนี้ โก๊ะตี๋ ได้เผยไทมไลน์ย้อนหลังว่าด้วยตามนี้…….

วันที่ 21 มิถุนายน 64 – เจ้าตัวยังคงอยู่ที่สวน แคค ตัสส่ว นตัวตลอดเวลา
วันที่ 22 มิถุนายน 64 – ยังคงอยู่ที่สวน แคคตัส แต่ช่วงดึก มีไปร่ว มรายการ วิเคราะห์บอลยูโร

วันที่ 23 มิถุนายน 64

วันที่ 24 มิถุนายน 64 – ผลตรวจออกมาเป็นลบ พร้อมทั้งช่วงเช้ายังคงไปอัดราย การครั วคุณต๋อย แล้วไปต่อที่สวนแคคตัส
วันที่ 25 มิถุนายน 64 – ใช้เวลาอยู่ในสวนแ ค คตัส แต่ทราบข่าวว่าทีมติดเชื้อตอนค่ำๆ จึงเริ่มกักตัวเอง
วันที่ 26 มิถุนายน 64 – ตนได้มีการแจ้งแคนเซิ ลงาน ของ Work Point

วันที่ 27 มิถุนายน 64 – ได้ทำการเข้าตรวจ SWOP อีกค รั้ง พร้อม รอผล เริ่ มมีอา ก ารเบื้องต้น
วันที่ 28 มิถุนายน 64 – เป็นกังวลแล้วไ ม่สบ าย จึงไป SWOP หาผล อีกที่ พร้อมทั้งกักตัว

และวันสุดท้าย 29 มิถุนายน 64 – ทั้ งโรงพยา บาลได้แจ้งว่า ตนนั้ นพบเชื้อโควิ-ด19
โดยเจ้าต้ วได้ออ กมาประกาศขอโทษ พร้อมทั้งให้บุคค ลที่อยู่ใ กล้ชิดเล่งกั กตัวแล้วเฝ้าระวังตัวเอง

ภาพของโก๊ะตี๋ อารามบอย

โพสต์จากโก๊ะตี๋ผ่านทางไอจี

Leave a Reply