ไฮโซแชมป์ แฉยับ เที่ยวเมากลับเช้า ชายไหนจะรับได้

หลังจากที่มีข่าวคู่ รักเ ลิ กกัน ทุกคนจับตาไปที่คู่ของ ไฮโซแชมป์ จิรัฏฐ์ กับ น้ำหวาน เดอะเฟช

เนื่องจากทั้ ง คู่ได้ ล บรูปคู่ในอิ น ตรา แกรมออกจนหมด แถมยังเ ลิ กติ ดตามกันอีก ทำให้ดูเหมือนทั้งคู่นั้นมีต้องมีเรื่อง อ ะ ไ รแน่นอน

และน้ำหวานได้โพสต์ผ่านสต อ รี่ไอจี ว่า จบ และ เ ล วอ ย่าง มีส ไต ล์

จนล่าสุด เป็นเรื่องราวร้ อ น ระ อุขึ้นมาอีก เมื่อ ไฮโซแชมป์ แฟนของสาว น้ำหวาน เดอะเฟช ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางไ อ จีส ต อ รี่ออกแนวบ ร ร ยายถึงความ รู้ สึ ก ของตัว เ อ ง

ที่ถูกก ล่ า วหาว่าตนมี ค น อื่ น พร้อมโต้ก ลั บถึงอีกฝ่ายอย่าง ดุ เ ดื อ ด ว่าออกเ ที่ ย วจนเช้า ก ลั บบ้านมาเ ม าทุกวัน อย่างนี้ชายที่ไหนจะรับได้

งานนี้ไม่รู้ว่าจะห ม า ย ถึ ง ใครเพราะเจ้าตัวไม่ได้ระบุไว้ และจะเ กี่ ย ว กับทั้งคู่หรือเ ป ล่ า คงต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงชัดๆอีกครั้ง

รูปไฮโซแชมป์ – น้ำหวาน

รูปไฮโซแชมป์

น้ำหวาน เดอะเฟช กับ ไฮโซแชมป์

Leave a Reply