วงในยัน พิธีกรดัง อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่ยกเลิกอัดรายการ

พิธีกรดัง? อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ยอมกักตัว ไม่ยอมยกเลิกอัดรายการ ท้ายสุดติดเชื้อ

กลายเป็นป ระเ ด็นแ ฉอีกแล้ว จากทีมงานของรายการหนึ่ง ที่ได้ออกมาแฉถึง

ผู้จัดดาร าท่านหนึ่ง จากรายการดัง พร้อมใบ้ว่าแถวๆ ย่านรังสิต

โดยดาร าผู้นั้นได้ฝ่าฝืน ไม่รับผิดชอ บ ต่อสังค ม ทั้งๆที่เป็นบุค คลเสี่ยง ไม่ยอ มกั กตัว

แถมเวลาเข้ามาทำงานก็ไม่สวมมาสก์ ท้ายสุดพบเชื้อโควิ-ด19 ทำให้เดือ ดร้อนกันไปทั้งทีมงาน

ที่จะมา SWAP แถมต้องกักตัวกันไปอีกงานนี้……………

ทั้งนี้ทั้งนั้น ได้มีการชื่นชม ดาราลูกครึ่งสาว ด้วยตัวย่อ ต.

ที่เธอนั้นมีความรับชอบต่อสังคมสูงมาก แค่รู้ว่าเธอได้ไปใกล้ชิดกับเป็นกลุ่มเสี่ยง

เธอขอยกเลิกอัดรายการทันทีเพื่อไปกักตัว

Leave a Reply