ตูน บอดี้สแลม ขึ้นแฮชแท็ก saveพี่ตูน

ตูน บอดี้สแลม ขึ้นแฮชแท็ก saveพี่ตูน

ถึงกับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียว หลังจากที่ว่าที่คุณพ่อป้ายแดง “ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย” นักร้องนำวง “บอดี้สแลม”

และว่าที่คุณแม่สุดสวย “ก้อย รัชวิน” ถูกดึงไปโด นดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งๆที่ตนเองนั้นเพิ่งจะโพสต์ให้แฟนๆทายชื่อลูก

จนกระทั่ง กลุ่มสมาพันธ์ผู้ปร ะกอบอาชีพธุรกิจกลางคืน และธุ รกิจบันเทิงแ ห่งปร ะเทศไทย ตัวแทน​ ชมรมค นดนตรีแ ห่งประ เทศไทย และศิล ปินนักร้อง ชื่อดังต่างๆ

ออกมายื่นจดหมายเรื่องมาต รการผ่อ นปรน และเยียวยากลุ่ม ผู้ประก อบการ โดยมีใจความ หลักว่า

ต้องการให้ปลดล็อคธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิง ภา ยในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีตัวแทนของนักดนตรีชื่อดัง เช่น Tattoo colour, Cocktail, Slot Machine

รวมตัวกันเดินทางมาที่รั ฐสภา เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรั ฐมนตรี ทวงถาม และพิจารณา หาทางออกมา ตรการผ่ อนปรนแล ะเยียวยา

ให้กับกลุ่มผู้ประกอบ การอาชีพ ธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบัน เทิง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิ ด-19

ในขณะเดียวกัน บรรดาชาวเ น็ตได้เข้าไปถล่มไอจีพี่ตูน “artiwara” ส่วนใหญ่ตำหนิที่

พี่ตูนไม่ยอมออกมา “call out” เหมือนนักร้องคนอื่นๆ ซึ่งบางคนถึงกับเปรียบเทียบว่า

พี่ตูนเหมือนอยู่คนละโลกกับคนอื่นๆ และมองว่าพี่ตูนมีชื่อเสี ยงมาก อยากให้ออกมาช่วยเพื่อนร่วมอาชีพ

และแฟนคลั บบางส่วนบอกว่าได้หมดศรัทธาในตัวพี่ตูนไปแล้ว เพราะเสี ยงของพี่มันมีพลังมากมายเหลื อเกิน

ล่าสุด วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจ “ก้อย-ตูน koytoonfamily” ได้ออกมาโพสต์

รูปพี่ตูนในท่ายกมือไหว้ และขึ้นแคปชั่นว่า “เคารพ สิทธิส่วนบุคคล ให้กำลังใ จอยู่ในพื้นที่ขอ งเรา #Saveพี่ตูน”

งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางพี่ตูนจะออกมาเคลื่ อนไหวหรือไม่ และจะออกมาในรูปแบบไหน ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่า

ตูน บอดี้สแลม ก้อย รัชวิน

Leave a Reply