เป็ด เชิญยิ้ม ใจสลา ยสูญเสียคุณพ่ออีกคน หลังคุณแม่เพิ่งจากไป

ร่วมอาลัย!!เป็ด เชิญยิ้ม ล่าสุดคุณพ่อเสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อ หลังคุณแม่เพื่งจากไป

ถือว่าเป็นเรื่องราวที่หน้าเศร้าสำหรับ ครอบครัวนักแส ดงตลกรุ่นใหญ่อย่าง เป็ด เชิญยิ้ม

ที่คุณแม่ของ เป็ด เชิญยิ้ม ได้เ สียชีวิตไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา จากการติดเชื้อโควิ-ด19

โดยมี ชมพู่ ก่อนบ่าย ได้ออกมาแสดงความเสี ยใจ เนื่องจาก คุณแม่ของ เป็ด เชิญยิ้ม เป็นยายของส ามีของเธอ

ล่าสุด ทางครอบครัวของเป็ด เชิญยิ้ม ก็ได้สูญเสี ย คุณพ่อไปอีกคน หลังจากที่พบเชื้อโควิ-ด19

แล้วมีอาก ารโคม่า อยู่ในห้อง ICU ที่ผ่านมาจนกระทั่ง วันนี้ 9 ก.ค.64 ได้มีการประกาศว่า คุณพ่อเป็นเชิญยิ้มได้เสี ยชีวิตลง

โดยทางด้าน เป็น ได้เผยว่า ก่อนหน้านี้ สองวัน อาก ารของคุ ณพ่อ ดูท่า ทีเห มือนจะดีขึ้น ลัก ษณะของ ฝ้ าในปอ ดมีจำนว นลด ลง

แต่ด้วยคุณพ่อที่มีอายุมากแล้ว จึงไม่สาม ารถนอ นคว่ำไม่ได้ จึงเ ป็นเ หตุส่ งผลให้ก ารอักเสบภา ยในปอ ดฟื้ นฟูอย่างไม่เต็ มที่

หลังจากนั้นคุณพ่อได้มีอาก ารทรุดลง แต่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจถอดท่อช่วยหายใจ เพราะทั้งครอบครัวไม่อยากให้คุณพ่อทรม านอีกครั้ง

โพสต์จากโย่งเชิญยิ้ม

กำหนดการพิธีณปนากิจ

Leave a Reply