แม่น้ำหนึ่ง เผยเลขเด็ด3ตัว ฉะเดือดไล่ออกเถอะ

ไลฟ์สดเดือด!!แม่น้ำหนึ่ง เผยเลขเด็ด 3 ตัวตรง ซะออกเถอะ นั่งรอดูคนรอความต ายได้ยังไง

หนึ่งในกูรูที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ใบ้เลขเด็ดมาแล้วนับไม่ถ้วน สำหรับเธอคนนี้ แม่น้ำหนึ่ง

ล่าสุดเธอได้ออกมาไลฟ์สด เผยเลขเด็ดๆ 3 ตัวตรงกันเลยทีเดียวตั้งแต่เช้า

พร้อมทั้งขา ยของ เครื่องรางของขลังต่างๆ มากไปกว่านั้นคือการแจกทอ งให้กับลูกค้าอีกด้วย

โดยขณะเธอไลฟ์ขายเครื่องราง เธอก็ได้แนะนำถึง ความศรัทธา ถ้าไม่ศรัทธาอย่านำไปบูชาเนื่องจากจะเกิดผลเสี ยต่อชีวิตได้

โดยขณะเธอไลฟ์ขายเครื่องราง เธอก็ได้แนะนำถึง ความศรัทธา ถ้าไม่ศรัทธาอย่านำไปบูชาเนื่องจากจะเกิดผลเสี ยต่อชีวิตได้

แต่ที่ไลฟ์ สดครั้งนี้ ดูเป็นปร ะเด็ นร้ อนแรง เมื่อแม่น้ำหนึ่งได้เผย ยอดผู้ติดเชื้ อพุ่งไปถึง 9326 ราย เสี ยชีวิตไปแล้ว 91 ราย

ถึงกับลั่นว่า เขาคนนั้ นอ ยู่ได้ยั งไง นั่งดูคนมา กมา ยต้ องลำบ าก พร้อมบา งส่ว นที่ต้อ งนอน รอกับ ค วามตา ย

ถึงกับลั่นว่า เขาคนนั้นอยู่ได้ยังไง นั่งดูคนมาก มายต้องลำบาก พร้อมบางส่วตู่ ที่ดีคือ ตู่ ภร ธร เท่า นั้น ใคร จะอว ยเ อาอ ะไร มา อ ว ย เรา อยู่ใน บ้ านเมือ งที่ แสด คงคว า ม คิด เ ห็ นแบ บนี้ไม่ได้…

ทั้งนี้ แม่น้ำหนึ่งได้เตรียมชุด PPE เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์เร็วๆนี้ จำนวน 2000 ชุด หนวยงานไหนที่อยากได้ ให้ติดต่อเข้ามาทันที

ท้ายสุดเธอได้เผยเลขเด็ดผ่านบนกระดาษ โดยเธอบอกว่างวดนี้ชอบ เลข 2 พร้อมทั้งเผยเลขคือ 254

ส่วนตัวเธอชอบเลข 2

แล้วก็เผยเลขนี้ บนจอไลฟ์สด

Leave a Reply