ณวัฒน์ ทรุดหนักเชื้อลงปอด ย้ายเข้าไอซียูด่วน

ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาเผยว่า ตนนั้นได้ ติ ด เ .ชื้. อโ .ค. วิ. ดพร้อมทั้งเข้า รั ก ษ า ตัว จนตรวจพบว่าเป็น ส า ย พั น ธุ์เ ด ล ต้า

ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าอ า การนั้นยังไม่ สู้ ดี ยังน่าเป็น ห่ ว ง มาก เพราะเ .ชื้. อได้ลงป อ ด ต้องมีการให้ออก ซิเจน อยู่ต ล อ ด ทำให้ไม่สามารถพูดคุยได้

จนล่าสุด มดดำ คชาภา เป็นพิ ธี ก ร ร า ย การข่าว ใ ส่ ไ ข่ ออกมาเผยอ า ก า รของณวัฒน์ผ่านทางราย กา ร ว่าตนนั้นได้ติ ด ต่ อ หาณวัฒน์

เพื่อที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีกระแสออกมาว่า ผู้เข้า ประ ก ว ดมิ สแก ร น ด์ที่เจ้าตัวนั้นเป็นเจ้าของเวทีนี้ มีคนติดกว่า20คน

แต่ก็ยังไม่ทันได้ถาม ณวัฒน์บอกแค่ว่า ตอน นี้ตนนั้นมีอา ก า รท รุ ดหนัก ต้องย้ า ยไปไ อ ซี ยู เนื่องจาก.เ ชื้ .อล า มลงป อ ด ไปแล้วถึง 50 % ค่า ออ ก ซิ เ จ นก็ต่ำกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องรอทาง ณวัฒน์ ออกมาพูดเกี่ยวกับประเ ด็ นอย่างละเ อี ย ดอีกที

งานนี้ ทางทีมข่าว ขอส่งกำลังใจให้ คุณณวัฒน์ แ ข็ ง แ ร งและห า ย ป่ ว ย เร็วๆ

มด คชาภา

รูปณวัฒน์

รูปของ มดดำ

Leave a Reply