พลอย เผยความในใจ เราอยู่เรือลำเดี ยวกั น

พลอย อัยดา เผยถึงความในใจวลีเด็ด เราอยู่เรือลำเดียวกัน พ้อหนัก ประชาชนต้องช่วยกันอุดรอยรั่ว

กลายเป็นว ลีเ ด็ดที่สร้างเสี ยงฮือฮา ทั้งมีการวิพาก ษ์วิจา ร ณ์กันอย่างมาก เพียงชั่ วข้ามวัน

เกี่ยวกับ เรือ ลำ หนึ่ งมีรู รั่ วหลายแ ห่ งนับไม่ถ้วน หลากหลายผู้ คนที่ออ กมาก รีดร้ องโว ยว า ย

โดยหนึ่งในนั้นที่ได้มีการ โพสต์ภาพข้อ ความ ดังกล่าว คืออ ดีตวง นูโวอ ย่าง โจ จิรา ยุส วร รธน ะสิน

กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคน ได้ออกมาวิพ าก ษ์วิ จา รณ์ พร้อมด้วยการแส ดงคว ามคิดเห็ นอ ย่าง มา กมาย

ล่าสุด พลอย อัยดา ภรรยาของนักแส ดงและพิธีกรมากความสา มารถอย่าง กันต์ กันตถาวร

เธอก็ได้ออกมาโพส ต์ถึงข้อคว ามนี้พร้ อม ทั้งได้แสดงความคิ ดเห็ น เช่นเดียวกัน พร้ อมกับระ บ ายว่า…

โพสต์จาก พลอย อัยดา

โพสต์จาก พลอย อัยดา

ท่ามกลางชาวเน็ ตได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย

ชาวเน็ตได้ออ กมาแส ด งคว ามเห็ น คว ามคิ ด

ชาวเน็ ตต้อ งมาแสด งควา มคิ ด

Leave a Reply