กรมราชทัณฑ์ชี้แจงแล้ว ปมเสี่ยโป้เสี ยชีวิต

เป็นประเด็นร้อนที่พู ด ถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียล เมื่อมีข่าวจากโลกออนไลน์เผยแพร่ออกมา กล่า วถึง เสี่ ยโป้ อานนท์ เศรษฐีคนดัง

ที่ก่อนหน้านี้นั้นมีชื่อเสี ยงมากมาย ทั้งข่าวทำบุญและการเข้ามีส่วนร่วมในหลายๆเรื่องง หลักๆก็จะเป็นการออกมาทำธุรกิจร่วมกับดา รา

และมีการบริจาคช่วยเหลื อผู้ยากไร้ จนกระทั่งเสี่ ยโป้นั้น ได้เป็นผู้ ต้อง หา ในคดี การพ นันออนไลน์ และมีคดี ฟ อก เ งิ นอีก จึงทำให้ถูกนำตัวเข้าเรือ น จำ

ซึ่งเสี่ ยโป้นั้น ถูกจับพร้อมกับเพื่อนใน ค ดี เดียวกัน และมีการยื่นขอประกัน ตัว แต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาต เพราะกลัวจะไปยุ่งกับพยานหลั ก ฐ านและได้นำตัวไปฝาก ขั ง

แต่ล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่าเสี่ ยโป้ นั้น เสี ยชีวิตแล้วในขณะที่ถูกคุมตัวอยู่ที่ เรือ น จำ ข่าวดังกล่าวแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์

หลังจากนั้นทางกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าว ได้ขอยืนยันว่า เสี่ ยโป้ ยังไม่เ สียชีวิต ตามข่าวที่ออกมา และยังถูกคุมตัวอยู่ที่ เรือ น จำ พิเศษกรุงเทพ

Leave a Reply