คุณลุงฟุ๊ดแพนด้า ยืนรอส่งของลูกค้า

เมื่อพู ด ถึ งช่วงนี้ ต้องบอกเลยว่า ไม่ว่าจะทำ อะ ไรก็แ ส นลำ บ า กไปหมด แล้วยิ่งต อน นี้ มีคำ สั่ งต่างๆออกมา ทำให้การทำงานหาเ ลี้ ย งตนนั้นยิ่งแ ย่ลง จึงมีห ล า ยคนเ ลื อ กอาชีพส่งของอย่าง แกร๊บฟู๊ด หรือ ฟู๊ดแพนด้า

ล่าสุด ได้มีการแชร์เรื่องราวของคุณลุงฟู๊ ดแ พ นด้า กำลังยืนรอส่งของลูกค้า ผ่านทางเฟซบุครายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานร้านนึงแถวนั้น

โดยเธอบอกว่า เห็นคุณลุงขับรถวนส่งอาหาร ซึ่งก็เป็นปกติทั่วไป เธอไม่ได้สนใจ จนคุณลุงคนนี้ขับมารอบ2 พร้อมจ อ ดรถแล้วลงเดินหาลูกค้าด้วยท่าทางเง อ ะ งะ

เธอเลยตัดสินใจเดินเข้าไปหา เพื่อที่จะช่วย เ ห ลื อ แต่สิ่งที่เจอทำเอาน้ำตาค ล อทีเดียว เพราะคุณลุงไม่สามารถพูดได้ แต่เธอก็ช่วยจนคุณลุงส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อย

สำหรับเธอนั้น รู้ สึ กว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเ ศ ร้ ามาก จนมีคำ ถ า มเกิดขึ้นมากมายอยู่ในหัว เมื่อเรื่องราวนี้ถู กเผยไป มีคนเข้ามาชื่นชมสาวคนนี้เพียบ

คุณลุงฟู๊ดแพนด้า

สาวช่วยโทรหาลูกค้า

Leave a Reply