ป้าโต้เดือด หลังถูกสั่งปิดร้าน ลั่นถามหาเยียวยา

ช่วงนี้เ ชื้. อไ .ว รั สแ พ ร่ ระ บ า ดหนักมาก จึงต้องมีมา ต รการต่างๆและคำ สั่ งค ว บคุ มออกมาเรื่อยๆ อย่างการล๊ อค ดา ว น์ จนเกิดข้อขั ด แ ย้ ง ขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

เนื่องจากทำให้ผู้คนนั้นข า ดรายได้ และรวมไปถึงต้องเ ลิ กกิจการถึงแม้จะมีการเ ยี ย ว ย า แต่บางคนก็ไม่ได้รับ เลยก ลั วว่าอนาคตจะส่งผลให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น

ล่าสุด ทางออนไลน์ มีการเผยภาพเ ห ตุ ก า ร ณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอยุธยา เป็นคุณป้าเจ้าของร้านอาหารกับเจ้าห น้ า ที่ ตำ ร ว จ ยืนถ ก เ ถี ย งกัน โดยมีเนื้อหาว่า

ทาง ตร .สั่งปิดร้านข้าว เพราะทางร้านขายเ กิ นเวลา แล้วเ จ้ า ห น้ า ที่เข้ามาชี้แ จ งขอความร่ ว มมื อทำตามม า ต ร การของจังหวัด ซึ่งคุณป้ายืนฟังจบ ก็ขอพูดบ้าง

แต่ทั้งนี้เป็นการเห มื อ นระบายทำนองว่า คนหิวข้าว จะให้ทำไง แค่เลยเวลามา 5-10 นาที พวกคุณไม่เข้าใจ เพราะคุณมีข้าวกินมีเ งิ นเดือน การเ ยี ย ว ย าก็ไม่มีให้พวกเรา

คุณไม่ไปบอกพวกนายคุณบ้างละ ว่าต อ น นี้ประชนเป็นยังไง คนอื่นยอมกันหมดถึงเป็นแ บ บ นี้ มีแต่ฉันนี่แห ละจะไม่ยอม

คำพูดของเจ้าร้านข้าว

ข้อความของคุณป้า

ณ.ร้านอาหาร

ชมวีดีโอ..คลิกที่นี่

Leave a Reply