เผยคำทำนาย หมอปลาย รู้ล่วงหน้าในไทยเรา

เผยคำทำนาย หมอปลาย ทำนายช่วงโควิด ต่อจากนี้

เป็นอีกหนึ่งห มอดู ที่เป็นที่รู้ จักกันในประเ ทศเรานั้น คือ หมอปลาย

ที่เธอเคยทำน ายก่อ นโค วิ ด 4 ปี ว่า โลกจะแ ตก แผ่น ดินจะยุ บลง อีก 7 8ปีข้างหน้ า ดิน 3 ไ ฟ 2 น้ำ3

โดยเธอสามารถสื่อดว งจิ ตกับท่าน ยมบาล โดยแนะวิธีป้ องกันในช่วงระ บา ดนี้ว่า ระวัง ป้องกัน ไม่ประมาท

ล่าสุด เธอก็ได้ออกมาร่วมรา ยการ วู้ดดี้ ไ ลฟ์ โดยเธอได้บอกว่า เริ่มสั มผัส มาแล้ว 3 -4 ปีก่อน ถึงโรคร้ ายชนิดนี้

โดยเธอได้เผยว่า ท่านยม ได้บอกว่าจะส่ง สารบางอย่างลงมา เพื่อทดแท นสงครา มโล กครั้งที่ 3

ด วงของโลกปีนี้ และปีหน้าจะต้องเจอสงคร ามโลกครั้งที่ 3 แต่การส่งสารมา มีคนรับ สาร ทำได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำ

โดยเฉพาะสารตัวนี้ จะทำให้วิกฤ ตอย่างห นัก ทำร้ายชี วิตผู้ค นมาก โดยส่วนตัวที่เจ้าตัวคิดว่า มันจะไม่หนั กถึงขนาดนี้

อีกทั้งเธอได้เผยว่า ช่วงตุลา คม จะต้องมีการเปลี่ย นแปล งการบริ หารจัดก าร เปลี่ยนคน

แต่ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในเดือนพฤศจิกา จะเริ่มมีก ารระบาดอีก เนื่องจากมี คนเข้ามาจ ากต่างประเทศ

ต่อให้มียา อย่างไร ก็จะคุมไม่ได้ เพราะถ้าเกิดอีก โรคจะมีกา พัฒ นา โดยที่เราจะไม่รู้ว่ามันคื อ โรคโควิ ดอีกหรือเปล่า

ภาพของ วู้ดดี้-หมอปลาย

ภาพของ หมอปลาย

***คลิกเพื่อชมคลิป***

Leave a Reply