โบวี่ อัฐมา ถามว่าอะไรคือ สลิ่ม

ทัวร์ลงหนัก!! โบวี่ อัฐมา ถามอะไรคือ สลิ่ม ?

สืบเนื่องถึงประเด็นดราม่าเกิดขึ้นหลัง นักแสด งสาวรุ่นใหญ่อย่าง อ๋อม สกาวใจ

ได้ออกมาโพสต์ถึงการจัดการวัคซ๊น โดยระบุคำทำนองว่า……

วัคซี นดีๆก็มีใ ช้ทั้งโล กนะรู้ยั ง พ ร้อมรู็สึกถึงคว ามผิ ดห วัง เสี ยใจ กับแฮ๊ชแท็ค #pfizer #moderna

ต่อมานักแส ดงสาวอย่าง โบวี่ อัฐมา ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อว่า จนเกิดเป็นประเ ด็นดราม่ า

หลังจากนั้นสาวโบวี่ ก็ได้ออกมาขอโทษถึง อ๋อม สกาวใจ พร้อมทั้งแจงเห ตุผลที่ได้พูดออกไป

อีกทั้งยังบอกว่า ภายใต้แสดงความคิดเห็น ล้วนแล้วมาจากข่าวทั้งหมด เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจ

แต่ไม่พ้นทัวร์ลงไปอีก หลังจากที่ช าวเน็ ตได้ออกมา แชร์ ความแส ดงคิดเห็นขอ งเธออีกครั้ง

ถึงความหมาย หรือคำนิยามของคำว่า “สลิ่ม” โดยระบุว่า……

งานนี้ทำชาวโซเซียลได้ออกมา พิพา กษ์วิจ ารณ์กันอย่างมากมาย พร้อมทั้งเขียนหรืออ่านแบ บนี้

ชาวเน็ ตแสดงความคิดเห็น

ภาพของ โบวี่ อัฐมา

Leave a Reply