ปืนแอลกอฮอล์ ไร้ประโยชน์แถมเสื่ยงอันต ราย

ปืนแอลกอฮอล์ ไร้ประโยชน์แถมเสื่ยงอันตร าย

ในช่วงที่โค วิด 19 แพร่ระบาด ก็มีอุปกรณ์สำหรับพ่นฆ่ าเชื้ออย่าง ปืนแอลกอฮอล์ ที่กำลังเป็นที๋ฮิตอย่างมากในโซเชียล

โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ทางเพจเฟซบุ๊ก “ลองให้” ก็ได้ออกมาเตือนอันต รายจากการใช้

ปืนแอลกอฮอล์ ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไร้ประโยชน์ แถมยังเสี่ยงอันต รายหลายอย่างอีกด้วย

โดยทางเพจลองให้ ก็แจ้งว่า การทำงา นของ ปืนแอลก อฮอล์ เป็นการใช้มอเ ตอร์ไฟ ฟ้า

การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า คือ มันจะดูดแอลกอฮอล์ขึ้นมาจากนั้นก็จะแปลงให้เป็นสเปรย์

เพื่อพ่นแอลกอฮอล์ออกมา ซึ่งมันจะทำให้ตัวมอเตอร์เกิดความร้อน เสี่ย งทำให้เ กิดปร ะกายไ ฟ

โดยการพ่นสเปรย์ มันไม่ได้ทำให้เชื้อโรคต าย แต่กลั บทำให้เพิ่มความฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

ตามคำแนะนำทางกรมควบคุมโรคฯ ก็เตือนว่า ไม่ควรฉีดแบบพ่นละอองฝอย เพราะจะทำให้เชื้อโรคเกิดฟุ้งกระจาย

อีกทั้งแสงสีฟ้าที่มีการอ้างว่ามันคือ แสง UV นั้น น่าจะไม่ได้มาตรฐานด้วยซ้ำ ซึ่งหากเป็นแสง UV จริง

แม้ว่าจะฉายเพียงไม่นานก็ไม่ทำให้เชื้อโรคต าย ซึ่งมีผลวิจัยถ้าจะทำให้เชื้อโรคตา ยได้ต้องได้รับแสง UV นานถึง 10 นาที

โดยแสงที่จะฆ่ าเชื้อโรคให้ตา ยก็ต้องเป็นแสง UV-C เท่านั้น ซึ่งแสงนี้เป็นอันตร ายต่อมนุษย์และสัตว์

โดยปืนที่นำมาวางขายในตลาดนั้น ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวฉีดออกมา แถมงานดูประกอบไม่ค่อยดี มีโอกาสลัด วงจร

แถมแอลกอฮอล์ที่ฉีดออกมาก็ติดไฟง่ายอีกด้วย โดยทางเพจแนะนำว่า ให้ฆ่ าเชื้อด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่

ที่ชุบด้วยแอลกอฮอล์ดีกว่า แล้วเช็ ดบนพื้น ผิว ต่างๆ และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนจับหรือกินอ ะไรทุกครั้ง

ปืนแอลกอฮอล์

Leave a Reply