กรรชัย แจงไม่ให้ค่าตัว สนธิญา หลังจบรายการ

แจงแล้ว!! กรรชัย ไม่ได้จ่ายค่าตัว สนธิญา ตอนมาออกรายการ

อีกหนึ่งประเด็น ที่หลายๆ คนให้ความสนใจกันอย่างมาก จากกรณีที่เหล่าคนใน วงการบันเ ทิงได้ออก มา Call Out

แล้วได้ถูก นายสนธิญา สวัสดี หนึ่งในที่ป รึกษา กรร มาธิการกฏหมายและการยุติธ รรม สิทธมนุ ษยชน

ได้มีการทำก ารร้องเรีย น ถึงตำรวจให้มีการตรวจสอบถึงเหล่ าคนในวงการ บันเทิง

ที่ได้ออกมาแสดงมุมม องเกี่ยวกับเรื่อง การฉีดวั คซีนโควิ-ด19 และการทำ งานจัดการของทางภาครัฐ

จนทำชาวเน็ ตทางโซเซีย ล ได้มีการวิพ ากษ์วิจา รณ์กันอย่างหนักหน่วงถึงการกระ ทำของ นายสนธิญา

จนล่าสุด นายสนธิญา ได้มีการไปออกรา ยการโหนกระเเส โดยมี หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายก ารในขณะนั้น

แต่สิ่งที่ส่อด ราม่าอีกครั้ง หลังจากที่ นายสนธิญ า ได้ออกมาพู ดถึงประเด็ นว่า ตนนั้นไม่ได้ ค่าน้ำมัน สำหรั บแขกรับเชิญ

ทั้งที่ตน นั้นได้เค ยมีโอกาสไปร่ วมรายการ อื่นๆ มายังได้ แต่กลับกัน ไปออกรายการ โหนกระแสที่ได้รายได้ นาทีละ 2 แสนห้าห มื่นบาท แต่กับไม่มีค่าน้ำมั นให้ ตนเลย

งานนี้ ทางฝ่าย หนุ่ม กรรชัย ก็ได้ออกมาชี้แจงใ ห้ทุกคนหาย ข้อสง สัย และมุมมองอีกด้าน ว่า….

พร้อมทั้ง หนุ่ม กรรชัยได้ทิ้งท้ายไว้ว่า…….

ภาพจากรายการโหนกระแส

ภาพจากรายการโหนกระแส

Leave a Reply