ดีเจต้นหอม ฝากถึงคนในวงการ

ดีเจต้นหอม ฝากถึงคนในวงการ

ในช่วงที่โค วิด 19 ระลอก 3 แพร่ระบาดอย่างหนัก จึงทำให้เราไม่ทราบเลยว่าใครติดโควิ ดบ้าง

เพราะว่าเชื้อกระจายไปในวงกว้าง ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นหมื่น ยังไม่รวมผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจโ ควิดด้วยซ้ำ

ซึ่งทำให้หลายๆคนอาจจะได้พบเจอกับผู้ที่ติดเชื้อโควิ ดแล้วติดเชื้อมาโดยไม่รู้ตัว

ล่าสุดดีเจสาวชื่อดังอย่างดีเจต้นหอม ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและไอจีส่วนตัว

โดยได้ฝากข้อความถึงคนในวงการบันเทิง ในระหว่างที่โค วิด 19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในตอ นนี้

ขอความร่วมมือคนในวงการบันเทิงทุกท่านที่พบเจอคนที่ติดเชื้อโ ควิดมา ขอให้งดออกมาทำงาน

ให้ยกเลิกงานทุกงานแล้วกักตัวตามมาตรการ ซึ่งคนอื่นๆยังยอมที่จะเสี ยรายได้ อยากให้รับผิดชอบ

ต่อตนเอง ตอ นนี้ Swap จมูกจนจะพังแล้ว ขออย่าเห็นแก่ตัว เราเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องมีการ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยดีเจต้นหอมก็ได้เขียนข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า

คำขอโ ทษที่ทำให้ผู้อื่นเดือ ดร้อนควรจ ะออกมาจาก ปากของค นที่มีความรับผิด ชอบตนเองอย่างดีเ ท่านั้น

พร้อมทั้งให้กำลังใจดา ราหลายๆท่าน และช่างแต่ งหน้าทำ ผมทุกคนที่ไ ด้กักตัวใน ช่วงนี้

ขอให้ทุ กคนปล อดภัย ซึ่งสำ หรับคนที่ เสี่ ยง ต่ำก็ให้ออกมาทำ งานได้ ไม่ต้องกักตัว

ดีเจต้นหอม

Leave a Reply