กรรชัย รู้ข้อมูลมาบ้าง ปมตุ๊กกี้

กรรชัย ตอบแล้ว ปม ตุ๊กกี้ ถูกโยง ทำณวัฒน์ ติดโควิด

เมื่อวาน 26 กค.64 พิธีกรอย่าง เต๋า ทีวีพูล ได้ออกมาโพสต์ว่า ตลก ตัวอักษร ต . ทำให้ณวั ฒน์ติดโควิ-ด19

ทำให้ชาวเน็ ต ได้คาดเดาแล้วเชื่อมโยงว่า อาจจะเป็น ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน

จนกระทั้ง ล่าสุดในรายการ ข่าวใส่ไข่ โดยมี หนุ่ม-กรรชัย และ มดดำ คชาภา ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่

และได้นำเรื่อ งถึง ปม ตุ๊กกี้-ณวัฒน์ ออกมามาพู ดถึงควา มเป็นไปได้ของ ตัวอัก ษร ต ว่าใช่ ตุ๊กกี้ไ หม?

ถ้าจะเป็นสาว ตุ๊กกี้ อา จจะเป็นไม่ได้ อย ากให้นึกถึงควา มจริงและดูแ บบเป็นก ลาง

โดย หนุ่ม บอกว่า ได้มีโอกาส ไปสืบข่ าวมาบ้าง แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างข้อมูลที่ค าดเดากันไป

ตุ๊กกี้ ถุกเชื่อมโยงไป แต่ถ้ามองต ามหลักคว ามจริงแล้ว จะชวนณวัฒน์ไปขายของ อาจจะเป็นไม่ได้

เนื่องจาก ตุ๊กกี้ ไม่ได้ส่วนได้ส่ วนเสี ยจากการพาไปร่วมรายการ เพราะว่าทุกขั้นตอนมันจะต้องผ่าน เอเจนซี่

อีกทั้ง ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย ก็ได้บอกว่า ของแบ บนี้ไม่ควรพู ดล อยๆ เนื่องจาก บริษั ทเวิ รค์พอยท์เป็นตลา ดหลักทรั พย์ อาจเสี ยหา ย และถู กฟ้ องได้

พร้อม มดดำทิ้ งท้ าย ว่า ตุ๊กกี้ ก็ไม่ติ ด ถ้าติ ดเป็นคลัสเ ตอร์ 40 คน จะต้องมีข่าวออกมาแล้ว

ภาพของ มดดำ คชาภา

ภาพของ หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply