ป๋าเทพ ลั่น ระบอบไทยดีสุดในโลก ชมบิ๊กตู่ทำงานใช้ได้

สำหรับ เทพ โพธิ์งาม เป็นนัก แ ส ด งตลก ที่มีความสามารถทั้งด้านแ ส ด งและผู้กำกับ มีผลงานมากมาย ซึ่งคนในว ง ก า รจะเรียกว่า ป๋าเทพ

ก่อนหน้านั้น เทพ โพธิ์งาม ได้จับทำธุ ร กิ จมากมาย ทั้งเปิดร้านขายของชำ เปิดอู่ซ่ อ มรถ บ้านจัดสรร แต่ไม่ประส บค ว า มสำเร็ จจนขาดทุน

จึงตั ด สิ น ใจย้ า ยก ลั บบ้านราชบุรี ไปใช้ชีวิตง่ายๆ โดยคนจะเรียกว่า ไร่ป๋าเทพ เพราะเป็นทั้งบ้าน ไร่ ร้านอาหาร แถมยังนำวัวที่ไปไถ่ชี วิ ตมา เลี้ ย งอีกด้วย

ล่าสุด ป๋าเทพนั้นได้ออกมาไ ล ฟ์ผ่านเฟซบุคเพจหนึ่ง พูดเกี่ยวกับเรื่องส ถ า น ก า ร ณ์บ้านเ มื อ ง และออกมาประ ท้ ว งการทำงานของรั ฐ. บา ล

ท่ามกลางโรคร ะ บ า ด.โค. วิ. ด ที่ระบุว่า ตอน นี้ไม่ใช่พูดยุ แ ย งให้เกิดท ะ เ ล าะ แต กแ ย กกัน มันอยู่ในช่วงวิ ก ฤ ต เราต้องช่วยกัน ต้องไว้ใจและเชื่อผู้นำ

ยังมีเผยต่อว่า ระ บ บของไทยนี่คือดีที่สุดแล้ว พร้อมฝากไปยังผู้ใหญ่บางคนที่ออกมาให้ความรู้กับเด็ก ว่า

ควรเอาความจริงมาพูด ไม่ควรส ร้ างความ แ ต กแ ย ก ตอนส มั ยอ ยุ ธ ย าแ ต กก็เพราะอย่างนี้ไง

งานนี้ทำเอาบ ร ร ด าชาวเ น็ ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย

บทความ

คนเข้ามาเม้นต์

รูป ป๋าเทพ

ชมวีดีโอ..คลิกที่นี่

Leave a Reply