ดาวติ๊กต็อก เสียชีวิต ระหว่างถ่ายวีดีโอ

ดับสลด!! ดาวติ๊กต็อก พลาด ดิ่งปั่นจั่น เสียชีวิต ระหว่างถ่ายทำคลิปวีดีโอ

โดยเหตุการ ณ์นี้ได้เกิดขึ้ นใน ประเ ทศจีน จากกรณีที่ นางส าว เ สี่ยว ฉุ่ยเม่ย

ถือว่าเป็ นอีกหนึ่ งดา วติ๊กต็ อกด้วยวัย 2 3 ปี ในเมื อง ฉูโขว มฑลเจ้ อเจียง

โดยเธอนั้นมีย อดติดตามมากกว่าห ลักแสน เนื่องจากความสา มารถที่ดูค่อ นข้างท้าทาย

โดยปกติเธอจะอัดคลิ ป ถึงกับกา รงานขอ งเธ อ ที่ทำหน้าที่เป็นคนบังคับปั่นจั่น ในชีวิตประจำวัน

ทำให้ผู้ชม ชาวในโ ชเซีย ลได้ออ กมาซื่ นชม ถึงอาชี พที่เธอทำ เนื่ องจากโ ดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิ งส่วนใหญ่มักจะไม่ค่ อยได้ทำอา ชีพนี้สั กเท่าไร

แต่ถึงที่ไม่คาดถึง ท่ามกลางผู้คนที่พบเห็นในเหตุการณ์ต่างกันร้องเสี ย งดัง ถึงค วามตก ใจ

เนื่องจาก นางสาว เ สี่ยว ได้เกิดการพลัดก้าวพลา ดผิด ขณะที่ทำงา นแล้วอัดวีดี โอ

จึงทำให้เธอตก ลงมาจากปั่นจั่น ด้วยความสูง 49 ม. พร้อมเ สียชีวิตทันที

ถือว่าเป็นเหตุอุท าหรณ์ สำหรับการใช่โทรศัพท์มือ ถือขนาดถ่ายวีดีโอ ที่จำเป็นจะต้องระมัดระวั งกั นอย่ างที่สุด

ภาพของสาวติ๊กต็อก

ทางทีมขอแสดงความเสียใจด้วยคะ

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply