ประชาชนเริ่มฉลอง หลังนาย กถูกปลด

กลายเป็นข่าวใหญ่โตระดับโลกเลยก็ว่าได้กับการสั่งปลดนายกรัฐมนตรีของประเทศตูนิเซีย

หลังประชาชนออกมาประท้วงจนเกิดความรุนแ รงไปทั่วประเทศ เซ่ นพิ ษโควิ ดร้ายและวิกฤติเศรษฐกิจที่กระทบเป็นวงกว้าง

ประธานาธิบดี คาอิส ไซอีด ออกคำสั่งให้ยกเลิกการให้ความคุ้มครองสมาชิกสภาทุกคน พร้อมทั้งปลด

นายกรัฐมนตรี ฮิเชม เมชิชี และรัฐบาล พร้อมระงับกิจกรรมการประชุมรัฐสภา โดยอาศัยมาตราพิเศษ

ของรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจการบริหาร และยุติกิจกรรมของรัฐสภาได้จนกว่าหน่วยงานและสถาบันต่างๆกลั บเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยก่อนหน้านี้ มีประชาชนหลายหมื่นคนออกมาประท้วงในกรุงตูนิส และอีกหลายเมือง คนหนุ่มสาวต่างตะโกนขับไล่นายก และรัฐบาล

พร้อมเรียกร้องให้ยุบสภา เพื่อจัดการเลื อกตั้งใหม่หลังรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถรับมือโรคระบาดอย่าง โค วิด-19 ได้

ระหว่างการประท้วง ตำรวจยิ งแก๊ สน้ำตาเพื่อสล ายผู้ชุมนุมที่ขว้างปาข้าวของใส่อาคารรัฐสภา

พร้อมกวาดจับผู้ประท้วงหลายราย และมีเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหลายเมือง

นาย คาอิส ไซอีด ประธานาธิบดี ออกคำสั่งเตือนว่า ใครที่ใช้อาวุธ ใช้กร ะสุน จะถูกกองกำลังของรัฐตอบโต้ด้วยก ระสุน เช่นกัน

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า การเคลื่ อนไหวของนายไซอีดที่สั่งล้มรัฐบาลนั่นไม่แน่ชัดว่าได้รับการสนับสนุนเพียงใด

และถูกประชาชนโจ มตีว่าเป็นการทำรัฐประห ารขึ้นแล้ว ทำให้ประชาชนที่สนับสนุนนายก ฮิเชม เมชิชี ไม่พอใจเช่นเดียวกัน

แต่นาย ราเชด กันนูชี ประธานสภา กล่าวปลุกระด มให้มวลชนออกมาปร ะท้วงตามท้ องถนน เพื่อต่อต้ านรัฐป ระหาร

ด้าน อดีตประธานาธิบดี มอนเซฟ มาร์ซูกี เรียกร้องให้มีการเ จรจาโดยเร็ว พร้อมระบุว่า “เราทำให้ประเทศถอยหลังมา ก้าวใหญ่ เรากลั บ ไปสู่ความเป็น เผด็ จการ”

แต่ทันทีที่มีประกาศปลดนายก ฮิเชม เมชิชี ออกมา บรรดาผู้ประท้วงที่สนับสนุ นประธานาธิบดีออก มาเฉลิมฉลองต ามท้ องถนนในยาม ค่ำคืน

ภาพประชาชนออกมาเฉลิมฉลองหลังนายก รัฐ มนตรีโด นปลด

Leave a Reply