เผยภาพ จ๊ะ ดูแลคุณพ่อที่ป่วยหนัก หลังถามว่าอยู่กี่เดือนแล้ว

ก่อนหน้านี้ นั กร้ อ งลูกทุ่งชื่อดัง อย่างจ๊ะ นงผณี ออกมาเผยว่า คุณพ่อได้ป่ ว ยเข้าโ ร ง พ ย า บ า ล กระ ทั น หั น

เนื่องจากมีอ า ก า รแขนขาอ่ อ นแ ร ง ไม่สา มา รถช่วย เ ห ลื อตัวเองได้ ทางห ม อจึงทำ mri และเจาะน้ำ ไ ข สั นห ลั ง

เพราะหมอสั น นิ ฐ า นว่าจะเป็นเ ยื่ อหุ้มส ม อ งอั ก เ ส บ และมีการอัปเดทอ า ก า รของคุณพ่อตลอด

ล่าสุด จ๊ะ ได้โพสต์ผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว ซึ่งเป็นภาพที่ตนกำลังป้ อ นข้ า วพ่อ โดยระบุ

ตอนเช้าพ่อตื่นมาถามว่า มาอยู่ที่นี่กันกี่เดือนแล้ว เราตอบแค่ว่า 4วันเอง เดี๋ยวก็ได้ ก ลั บบ้านแล้ว

ทั้งนี้ สาวจ๊ะ ยังสอนท่ากายภาพให้กับคุณพ่ออีกด้วย เป็นภาพที่เรียกรอยยิ้มได้ทีเดียว

งานนี้ บรรดาแฟนๆและเพื่อนในวง ก า รบั น เ ทิ ง ต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและอวยพรให้คุณพ่อของสาวจ๊ะหายไวๆ

จ๊ะ อาร์สยาม

สู้ๆนะ

ป้อนข้าวคุณพ่อ

Leave a Reply