รวมเลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง ไฟเซอร์ หวยดังแม่นๆ

มาโค้งสุดท้าย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 64 รวม เ ล ขเ ด็ ด เลขดัง แม่นๆ ทั้งเลขแม่น้ำหนึ่ง และเ ซี ย นห ว ยต่างๆที่มักให้โ ช คอย่างแ ม่ นยำ

เต รี ย มตัวเ ฮ เย็นนี้กันได้เลย เนื่องด้วยส ถ า นก า ร ณ์ตอน นี้ ที่ชาวบ้านต่างหันมาพึ่ งการเ สี่ ย งโ ช ค

ต้นกล้วยป ระห ล า ด โดยให้เลข 9 8 6 หรือ 6 1

อ่าง น้ำ ม น ต์ของฤา ษี ที่อยุธยา 0 4 5 7 8 9

เจ้าโทน แมวน้อยตัวสีดำ ที่มักจับเลขให้ 477

ทางสหรัฐได้บ ริจ า ควั .ค .ซี .นไฟ เ ซ อ ร์ ให้ไทย หลายคนจึงนำเลขเ ที่ ย วบิน 3s530 ตู้ที่ใส่ วั. ค ซี. น 3147 3068 3227 2654

พุ่มพวง ดว.งจันทร์ ซึ่งเป็นเลข ทั้งครบรอบ 60 ปี และวันเกิด 04.08.2504

มาสุดท้าย นั้นคือ แม่น้ำหนึ่ง เจ้า แม่ เ ล ขเ ด็ ดที่เข้าตรงๆหลายง ว ดติด ซึ่งครั้งนี้ เจ้าตัวบอกว่า

จะเอาเป็นเลขที่ชอบ นั่นคือ 379 4406 และทิ้งท้ายว่า 409 ตัวเดียวที่อยากให้ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่ เ ป็ น ไ ร

เล ข ข อ ง แม่ น้ำ ห นึ่ ง

มนต์สิทธิ์

Leave a Reply