ครม. ไฟเขียว แจกเงิ นเยียวยาผู้ประกันตนเพิ่ม

ครม. ไฟเขียว แจกเงิ นเยียวยาผู้ประกันตนเพิ่ม

จาากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประเทศไทยของเราเรียกได้ว่าวิกฤตหนัก

เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดและผู้เสี ยชีวิตยังคงพุ่งสูงทุกวัน ไม่มีท่าทีว่าจะลดลง

ซึ่งประชาชนเป็นจำนวนมากต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศล็อคดาวน์อีกครั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ทั้งหมด 29 จังหวัด เพิ่มเติมจาก

ก่อนหน้านี้ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งก็มี มติ ครม. ประกาศออกมาว่าจะมีการเยียวยาผู้ประกันตน

ซึ่งเงิ นจะเข้าที่พร้อมเพย์บัตรประชาชนของผู้ประกันตน เป็นเวลา 1 เดือน ตาม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ครม. ก็ได้มีการประชุม มีมติเพิ่มเติม ให้มีการอนุมัติเยียวยา

ผู้ประกอบการและผู้ประกันตนทุกคนทีได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ใน 13 จังหวัด

โดยจากเดิม 1 เดือน เพิ่มเป็น 2 เดือน คือเดือนกรกฏาคมและเดือนสิงหาคม นั่นเอง

ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เงิ นกู้ รวมทั้งสิ้นกว่า 6 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมติเห็นชอบเยียวยากลุ่มผู้ขับรถรับจ้าง

อย่างแท็กซี่หรือรถจักรยานสาธารณะอีกด้วย แต่ต้องอายุเกิน 65 ปีเท่านั้น

ซึ่งหากใครไม่สามารถสมัคร ม.40 ได้ ทางครม. ได้มีการมอบหมายให้ก ระท รวง คม น าคมให้ความช่วยเหลื อต่อไป

โดยกำหนดการจ่ายเงิ นเยียวยาครั้งแรกในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 นี้

Leave a Reply