รับเป็นที่ปรึกษา คิง ก่อนบ่าย นายก ไม่สน Call Out

รับเป็นที่ปรึกษากิจติมศักดิ์ คิง เป็นปลื้ม นายกฯ ไม่สนการ Call Out

คิง ก่อนบ่าย เป็นอีกหนึ่งนักแส ดงตลก ที่ออกมา Call Out ถึงการทำงานของรัฐบาล หรือ นาย ณภัทร ชุ่มจิตตรี

โดยล่าสุด เมื่อวานที่ 3 สิงหาคม 2564 เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านทางช่องทางไอจีส่วนตัว

โดยล่าสุด เมื่อวานที่ 3 สิงหาคม 2564 เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านทางช่องทางไอจีส่วนตัว

โดยเจ้าตัว ได้เผยความรู้สึกถึงความปลื้ม และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ใหญ่ ได้เห็นอะไ รบางอย่างในตัวของเรา จึงให้เข้าไปช่วยงาน

ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพ แต่คิดว่าการทำงานไม่เป็นปัญหา เนื่องจากบุคสมัยทางด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น

สามารถจัดการด้วยการประชุม ผ่านแอฟพลิชั่น เพื่อความสะด วกส บายได้

เหตุผลที่ ท่านเลื อก ตัวเองนั้น อาจจะเป็นเพ ราะว่า ตนก็ได้เข้ามาทำโครงการช่วยเห ลื อ อาชีพนักร้อ งนักดนตรี รวมไปถึงวงรถแ ห่

และยังมีโครงก าร ระด ม ทุน ช่วยเ หลื อ ประช าชน มอ บข้า วสาร อาห า ร แ ห้งไปบ้ างแล้ว

ท่านนายก อาจจะมองเห็น ความสา มารถ และเชื่อใจในตัวของเรา ที่จะมาช่วยเหลื อพี่น้องชาวประจ วบฯ

ส่วนในเรื่องของการที่ เจ้าตัวออกมา CALL OUT เรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองและประชาชน

คิงได้มองเห็นว่า ตัวท่านนายกฯ เอง คงจะมีความคิดเหตุและผลที่แยกออ กมา ท่ามกลางเพื่อนพ้องดาร า แฟ นๆ เข้ามาแสดงความยินดี

แฟนๆเข้ามาแสดงควา มยิ นดี

ภาพของ คิง ก่อนบ่าย

Leave a Reply