ตูมตาม น้ำตาไหล กอดเพือนสนิท

น้ำตาไหลไม่หยุด!!ตูมตาม เข้ากอดเพื่อนรักในเรือนจำ ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

เรียกได้ว่า เป็นหนุ่มสุดหล่ อหน้าคม อย่าง ตูมตาม ยุทธนา ที่ได้สู้ชีวิ ตเดินเข้ามาเป็ นนักร้ อง

ผ่านเวทีการประกวดต่างๆ จนในที่สุดคว้ามแ ชมป์จากในรายการ เดอ ะสตาร์ 7

ทำให้ หนุ่มตูมตาม ได้เข้ามาเป็นนักแ สดง ที่มีชื่อเ สียงอยู่ในวงการจนถึงทุกวันนี้

และถือ ว่าเป็น คนที่สู้ชีวิ ตที่สุ ด ที่จะต้องแบกรับภาระ ทำงา นอ ย่างหนั ก หาเช้ ากิ นค่ำ เนื่องจากครอบครัวประส บปัญหาค วามอ ยากจนมาก่อน

แต่สิ่งที่เป็นการแชร์มากที่สุด สำหรับคลิ ปหนุ่ มขอ งตูม ตาม ที่ได้มีโอกาสไปร้ องเพลง ในเรือ นจำนครสว รรค์ ซึ้งเป็ นถูมิสำเน าบ้านเกิ ดของตัวเอง

ในขณะที่ตูมตามกำลังหน้าที่ มอบความสุขให้กับ นักโทษในเรือนจำ อยู่บนเวที

กลั บกลายเป็นว่า หนุ่มตูมตาม ต้องถึงกับตกใจเซอ ร์ไพรส์ เมื่อมีนักโ ทษชา ยเดินเข้ามาหา

พร้อมกับ แนะนำตัว ว่าเขาคนนั้นคือใคร ก่อนที่จะหยุดการร้องเพลงแล้ว โหมกอดเข้าใส่

พร้อมทั้งบอกทุกคนว่า ช ายคน นี้ ได้เคยเป็นเพื่ อนส นิท ในสมั ยเ ด็กของตัว เอง

แต่ที่สิ่งทำให้ หลายๆ คนแ ห่กันส่งกำลังใจและชื่นชม ก็ตอนที่ บอกกับเพื่อนคนนั้นว่า…
“…เ จ อ กู ข้ า ง น อ ก น ะ…. กู ร อ นะ…”

ภาพจากคลิ ป วีดีโอ

ภาพของตูมตามหล่อสุดๆ

***คลิกเพื่อชมคลิ ป***

Leave a Reply