ยอมทุกอย่าง พีท ทองเจือ เพื่อลูก

ยอมทุกอย่าง!! พีท ทองเจือ เท่าไรก็ยอม ขอให้ช่วยลูกชายด้วยเถอะ

ถือว่าเป็นเรื่องที่กังวลวิตกกังวลสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ อย่าง พีท-ทองเจอ นักแส ดงรุ่นให ญ่

พร้อมด้วย ภรรยา เจ็ง วิไลลักษณ์ เหตุจากกรณที่ น้องโรเตอร์ ลูกชายของ พีท และ เจ็ง ได้เกิดอุบัติเหตุ เซิร์ฟสเก็ต

จึงทำเป็นต้องเข้าพบหมอ เนื่องจากเหตุของกระดูกตรงบริเวณหัวสะโพกเคลื่ อน (GROWTH PLATE)

โดยแม่เจ็งได้ออกมา อัพเดตถึงอาก ารของน้องโรเจอร์ จากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้…….

หลังจากที่คุณหมอได้ออกมาเสนอแนะวิธีการรั กษา ทำให้หัวอกคนเป็นแม่มีความกังวล เลยอยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติม

โดยทางหมอ ได้แนะนำ ให้ทำการผ่าตัด ด้วยแน วท าง สวมใส่น็อ ตหรือยึ ดส กูเป็นวิธีเดียวที่ควรจะทำ

เนื่องจากอาก ารการผิ ดรู ป ขอ งหัวสะโพ กขา ดเลื อดจนอ าจทำให้ สะโพ กต า ย ถ้ากร ณีทีการเ คลื่อนไปมามากว่านี้

โดยเธอได้โพสต์ ภาพ เอ็กซ์เรย์ X-Ray พร้อมขอคำชี้แนะจากทุกคน ทีมีทางอื่นที่สามารถรั กษาได้

ท่ามกลางให้กำลังใจ และก็มีชา วเน็ตหลายๆ คนได้ออกมาแนะนำ ทางเลื อก พร้อมทั้ง โรงพยาบาลที่อาจจะช่วยน้องโรเจอร์ได้

ชาวเน็ ตเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย

ชาวเน็ ตเข้ามาช่วยแน ะนำแสดงความเห็น

Leave a Reply