แม่น้ำหนึ่ง เผยภาพตอนเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดในพิธีบรรจุหัวใจพ่อปู

แม่น้ำหนึ่ง เผยภาพตอนเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดในพิธีบรรจุหัวใจพ่อปู

เจอกระแสดราม่าไม่หยุด หลังเจ้าแม่ใบ้หว ยคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่ง ออกมาเผยเลขที่ชอบ

เนื่องจากเลขที่แม่น้ำหนึ่งให้นั้น ทำให้เจ้ามือหว ยเกือบทุกที่อั้นเลขนั้นจนหมด

ทำให้คอหว ยไม่สามารถซื้อเลขนั้นตามได้ ซึ่งก็มีกระแสตีกลั บว่า อย่าใบ้หว ยเลย

เพราะใบ้มาแล้วก็ไม่สามารถซื้อตามได้เลย หรือบางทีมีเลขที่ชอบตรงกับแม่น้ำหนึ่ง

ก็ซื้อเลขที่ชอบไม่ได้เช่นกัน ซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ยังคงยืนยันว่าจะใบ้ห วยต่อไป

เนื่องจากมีแฟนคลั บยังคงคอยติดตามเธออยู่นั่นเอง ซึ่งล่าสุดเธอก็ได้ออกมาไลฟ์สด

เพื่อมาบอกแนวทางของหว ยในงวดที่ 16 สิงหาคมนี้ ให้แฟนๆติดตามชม

ซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็บอกอีกว่า อาจจะเผยเลขธูปปู่ก่อน โดยแม่น้ำหนึ่งก็ได้มีการ

เขียนตัวเลขใส่บนกระดาษของงวด 16 สิงหา 64 นี้ พร้อมทั้งขีดเส้นใต้สีแดงเน้นที่เลข 59

หลังจากนั้นล่าสุดวันที่ 8 สิงหาคม แม่น้ำหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ภาพในขณะกำลังทำพิธีบรรจุหัวใจพ่อปู่

เกิดป รากฏกา รณ์พระอา ทิตย์ทรงกร ดต ลอดเวลา ซึ่งก็มีหลายคนเชื่อว่าเป็น

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอีกหลายคนก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่ป รากฏกา รณ์ธร รมชาติ

แล้วก็มีก ารเตรี ยมอั ญเชิ ญเศี ยรปู่พญ านาคไป ประ ทับองค์ ใหญ่อีกด้วย

โดยแม่น้ำหนึ่งเผยว่า องค์ปู่พญานาคมีความสูงถึง 9 เมตร และเศียรของพ่อปู่มี 7 เศียร

ทำให้เหล่าแฟนคลั บเป็นจำนวนมากและเซียนหว ยต่างพากันตีเลขเด็ดกันสนั่น

แม่น้ำหนึ่ง

Leave a Reply