ชมพู่ อารยา อาชีพของแม่

ไม่เคยอายว่าแม่ทำอาชีพอะไร? ชมพู่ อารยา จำถึงความยากลำบาก

เนื่องจากเป็นเทศกาลของวันแม่แ ห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม วันนี้ทางเพจข่าวดาร าก็อยากจะหยิบเสนอเรื่อง

ของซุปตาร์ระดับตัวแม่แนวหน้าของเมืองไทย อย่าง ชมพู่-อารยา เอฮาร์เก็ต ที่เธอได้เคยออกมาเล่าเรื่อง แม่หนิง แม่ของเธอกับชีวิตที่ยากลำบาก

โดยสาวชมพู่ได้ เล่าเท้าความว่า ก่อนที่ชีวิตจะมาถึงจุดๆนี้ เธอกับแม่ของเธอ ยากลำบากมาก

สาวชมพู่ได้เล่า ถึงสมัยก่อน แม่ของเธอ ทำหน้าที่เย็บผ้าอยู่แถวระแวกบางกะปิ

ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป หาเช้ากินค่ำ โหนรถเมล์ไปทำงาน ส่วนตัวสาวชมพู่ ก็ยังเรียนอยู่ชั้นระดับมัธยม

เมื่อแม่กลั บมาบ้าน แม่ก็ยังคงรับจ้างทำงานหนักเย็ บผ้าพร้อมรับตัดเสื้ อสต รี โดยสาวชมพู่ก็ได้เขียนป้ายบนลังกระดาษ

เพื่อที่เธ อจะเอาไป แควนไปตามเ สาไ ฟฟ้ าในรอ บๆ เขตระแวกบางก ะปิที่เธออ ยู่พักอาศัย

ทางด้านของ แม่หนิ ง ก็ได้เล่าว่า ตนนั้ นมีความภ าคภูมิใจกั บลูกสาวคนนี้มากอย่างชม พู่

เพราะ เธอคือคนที่ขยั นทำมาห ากิน และอดท น จนเธอเริ่มเข้าวงการแม่หนิง เลยเลิ กทำเปลี่ยนมาขับรถให้สาวชมพู่แทน

พร้อมยอ มรับว่า แม่อย ากได้อ ะไร ชมพู่จั ดหาให่้ห มด ไม่ว่าจะเป็น จิวเวอ ร์รี่เครื่อ งเพชร เสื้ อผ้า กระเป๋ า ทองคำ พร้ อมทั้งเ งินเดือนหลักแสน

ภาพของชมพู่ อารยา

ภาพของ ชมพู่ อารยา

Leave a Reply