จัดแล้ว ณวัฒน์ ฟ้องหมิ่น พิธีกรชื่อดัง

งานเข้าแล้ว!! ณวัฒน์ ฟ้องหมิ่นพิธีกร ข้อกล่าวหาจัดฉากป่วยโควิด

จากกรณีที่ พิธีกรมากความสามารถอย่าง ณวัฒน์ อิสรไกรศลี ได้ทำการรักษ าจากเชื้อโควิ-ด19 หายเป็นที่เรียบร้อย

และพร้อมด้วย เดินทางไปยัง ศาลอาญาคดีทุจริต เพื่อนยื่นเรื่องฟ้อง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายนกรัฐมนตรี ในมาตราของ 157

โดยว่าด้วย ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ หรือทุจริต โดยให้เ หตุ ผลว่า นายก ได้มีการปล่ อย ล ะเ ลย ทำให้คุณภาพชีวิ ตของตนนั้นดิ้ นรนด้ว ยตัวเอ ง

รวมถึงยอดผู้ป่ว ยที่ติดมากขึ้นเป็นจำนวนมาก สูงถึง 2 หมื่นรายต่อวัน และผู้ป่ วยที่ไม่ได้รับการรั กษาอีกมากมาย……

ก่อนหน้า ณวัฒน์ อิสนไกรศลี ได้เดิ นหน้ ายื่นฟ้อง พิธีกรชื่ อดั ง จากรายการฟ้าวันใ หม่นิวส์ ออกแอ ร์เมื่อวั น ที่ 22 กรกฤาคม 2564 โด ยมี อ.กบ ช่อ งบลู สกายเป็นพิ ธีกร

สืบเนื่องจากอ. บูล ได้มีการล้อเลี ยนแบ บอาก ารของ นายณ วัฒน์ ขณะทำก ารรักษ าเชื้อโควิ-ด19 อยู่

อีกทั้ง อ. กบ ได้มีการกล่าวหาว่า นายณวัฒน์ นั้นเป็นโรคสัญช า ติ ชั่ ว อีกทั้งยังมีอาก ารคล้ายกับ ไบโพลาร์ Bipolar

ส่วนทางด้านของ ณวัฒน์ ได้พร้อมยืนยันว่า จะไม่มีการถอนคำฟ้อง อีกทั้งไม่รับคำขอโทษ

ภาพของนาย ณวัฒน์ อิสรไกลศลี

Leave a Reply