จุดเริ่มต้น มาร์ช-ใบเฟิร์น คนรู้ใจ

เผยจุดเริ่มต้น มาร์ช-ใบเฟิร์น กลายเป็นคนรู้ใจ

สำหรับพ ระเอกหนุ่มห ล่ออย่าง มาร์ช จุฑาวุฒิ และ นา งเอกสาวสวย ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

ที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันบ่อยครั้ง จนทำให้ทั้งคู่ กลายเป็นคนสนิทรู้ใจกันแบบว่า เพื่อนรัก เลยก็ได้ว่าได้

ช่วงโควิ-ด19 เหล่าดาร านักแ สดงได้มีการทำงา นลดน้ อยลง จนทำให้หล ายๆคน มาเปิดช่อ งยูทู ปกันอย่างมากมาย

เช่นเดียวกับ หนุ่มมาร์ช ที่หันมาช่องยูทูปส่วนตัว โดยใน EP นี้ได้เชิญหนุ่ม ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาร่วมรายการหลังจากพยายามให้มาร่วมนานกว่าสองปี

โดย EP นี้ทั้งคู่ก็เริ่มต้นด้วยการทำอาหารท านกัน พร้อมถาม-ตอ บ ถึงความสัม พันธ์ของทั้งคู่ ว่ามาสนิทกันได้ไง

โดยทางหนุ่ ม มาร์ช ได้เผยว่า ใบเฟิร์น ถึอว่าเป็นนักแ สดงเพื่อ นหญิงที่มีความสนิ ทสนมกันอย่างที่สุด

ด้วยบุคลิคของ สาว ใบเฟิร์น ที่เป็นกันเอง เข้าหากับคนง่าย พร้อมด้วยมีแต่ค วามจ ริงใจให้

แถมสาวเฟิร์น ก็ยังได้ เล่าถึงวีรกร รมขอ ง หนุ่มมารช์ มาบ้านตน แอบเอาเ หล้าของคุณพ่อมากิน

และที่มากไปกว่านั้น คือมีการแอบบ มอง น ม ของสาวเฟิร์ นอีกด้วย เนื่องจากช่วงอัดถ่ายละค ร สาวเฟิร์ นต้องมีกา รยัดให้ชุ ดดูเต็ม

แต่ก็เพีย งต่างฝ่ายต่างหยอ กล้อเล่นกันด้วยความสนิ ทสนม และร่วมงา นกันมาเป็ นเว ลานาน

ภาพของ มาร์ช จุฑาวุฒิ

ภาพของ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply