พิมรี่พาย โด น อย. ส่งหนังสือเตือน

พิมรี่พาย โด น อย. ส่งหนังสือเตือน

กลายเป็นข่าวดังไปทั่ว แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างสาวพิมรี่พายออกมาไลฟ์สดขายของ

ซึ่งเธอได้มีการขายน้ำแร่ 1 ขวดในราค า 12O บาท พร้อมกับแถมชุดตรวจโควิด ATK

หรือ Antigen test kit ซึ่งก่อนหน้านี้มีกฏห มายออกมาว่า ไม่อนุญาติให้ขายออนไลน์

แต่อนุญาติให้ขายได้ตามร้านขายยา คลินิก หรือในโรงพยาบาลเท่านั่น ซึ่งทางฝั่ง อย.

ก็ได้มีการกล่า วถึงสาวพิมรี่พายในกรณีที่เธอไลฟ์สดขายน้ำแร่และแถมชุดตรวจ ATK

ซึ่งทาง อย. บอกว่า เรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ ตาม พ.ร.บ. เครื่องมือทางการแพทย์

แม้ว่าจะเป็นการแจกจ่าย จำหน่าย ก็เท่ากับเป็นการขายเช่นเดียวกัน เพราะไม่งั้นจะกลาย

เป็นว่าประชาชนเอาเหตุผลพวกนี้ไปทำการแจกหรือแถม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการแพทย์ทั้งหมดจะต้องมีการระมัดระวัง ถึงแม้ว่าตามร้านขายยาจะขายได้

เวลาจะทำการโฆ ษณาก็ต้องมีการขออนุญาติด้วยเช่นกัน อีกทั้งสาวพิมรี่พายไม่ได้เกี่ยวข้อง

ใดๆกับบุคคลทางการแพทย์ ซึ่งก็ไม่ได้รับอนุญาติในการขายอยู่แล้ว สาวพิมรี่พายถือว่า

มีความผิดทางกฏห มาย ซึ่งมีโ ทษตั้ง แต่เบ าไปจ นถึงห นัก จำคุ กไม่เ กิน 6 เดือ น

ปรั บไ ม่เกินห้าห มื่น บาท ดังนั้นทาง อย. จึงได้มีการส่งหนังสือไปเตือนสาวพิมรี่พาย

และต้องดูเจตนาของสาวพิมรี่พายด้วย เจตนาหรือเปล่า หรือว่าทำเพราะไม่รู้มาก่อน

เมื่อมีคนถามว่า ขณะนี้ในร้านค้าออนไลน์มีคนขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภา พเป็นจำนวนมาก

คนแค่จะขายของเพื่อทำมาหากินเฉยๆ มันจะมีปัญหาอ ะไรนักหนา โดยทาง อย. ก็บอกว่า

ทาง อย. ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการโฆษ ณา แต่ก็ไม่ได้อนุญาติให้ขายทุกผลิตภัณฑ์

ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดมันก็มีความเสี่ยง หรือถ้าเป็นยาที่ถูกควบคุมแบบพิเศษก็จะไม่อนุญาติให้โฆ ษณา

เรียกได้ว่า ทาง อย. ถึงกับต้องส่งหนังสือเพื่อมาเตือนสาวพิมรี่พาย เพราะมันถือว่าผิดกฏหม าย นั่นเอง

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

พิมรี่พาย

Leave a Reply