เพลง ชนม์ทิดา เคลื่ อนไหว นายกตู่ นันทิดา หายไปไหน

เพลง ชนม์ทิดา เคลื่ อนไหว นายกตู่ นันทิดา หายไปไหน

กลายเป็นกระแสดราม่าเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับคุณตู่ นันทิดา

นายก องค์ การบริห ารส่วนจั งหวัดส มุทรป ราการ หากใครจำได้ก่อนหน้านี้

จังหวัดสมุทรปราการเจอวิกฤตหนักหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดผู้ป่ว ยโควิด 19

พุ่งสูงต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ไฟไห ม้ที่โรงงานกิ่งแก้วอีก

ผู้คนเดือ ดร้อนและพากันอพยพออกจากพื้นที่ด่วน แต่กลั บไร้เงาของนายกตู่

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ จนทำให้ในโซเชียลถีงกับแชร์รูปถามหาว่า

นายกตู่ นันทิดา หายไปไหน จนทำให้ลูกสาวอย่างคุณเพลง ชนม์ทิดา ถึงกับ

ท นไม่ไห ว ต้องออกมาชี้แจง เพื่อปกป้องผู้เป็นแม่ เรื่องเงียบไปไม่นาน

จังหวัดสมุทรปราการตอ นนี้เจอวิก ฤตอีกครั้ง เนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้เกิดน้ำท่ วมเฉี ยบพ ลันที่นิค มอุตสาห กรรมบ างปู ซึ่งระดับน้ำสูงถึง 1 เมตร

จึงมีรถยนต์และรถมอไซค์จมอยู่ใต้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนเกิดน้ำท่วม ทำให้มีชาวเน็ ต

ออกมาตามหาว่า นายกตู่ นันทิดา หายไปอยู่ไหน ระหว่างที่เกิดน้ำท่วมหนัก

ซึ่งล่าสุดลูกสาวของนายกตู่อย่างคุณเพลง ชนม์ทิดา ก็ได้เคลื่ อนไหว ออกมาโพสต์

สตอรี่ไอจี เป็นภาพฝนตกอย่างหนัก พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นไว้ว่า please dont rain so hard

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ได้โปรดฝนอย่าตกหนัก ซึ่งงานนี้ทางนายกตู่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ได้มีการช่วยเหลื อประชาชนโดยการนำสุข าเคลื่ อนที่ไปอำนวยคว ามสะดว กให้

อีกทั้งยังนำรถสูบน้ำ 4 คัน ไปช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด อีกทั้งยัง

มีการนำอาหารและน้ำดื่มไปช่วยเหลื อประชาชนที่เดื อดร้อนอีกด้วย

คุณตู่ นันทิดาและลูกสาวคุณเพลง ชนม์ทิดา

Leave a Reply