เท่ง-โหน่ง บอกตรงๆไม่ชอบ หม่ำถึงกับของขึ้น

ถึงกลับบอกตรงๆไม่ชอบ เท่ง-โหน่ง จนหม่ำของขึ้น

ถือว่าเป็นนักแส ดงตลก ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่เราจะเห็นผ่านทางช่องรายการชิงร้อยชิงล้าน

อย่าง โหน่ง-ชะชะช่า เท่ง-เถิดเทิง และพี่ใหญ่อย่าง หม่ำ จ๊กม๊ก ที่เรียกได้ว่าสร้างความฮาให้กับผู้ชมมาหลายสิบปี

ในเทปรายกการตอนหนึ่ง พี่ใหญ่อย่างหม่ำ ถึงกับของขึ้นเรียกได้ว่ามีอาร์มเล็กน้อย

หลังจากที่ เจ้าตัวนั้น โดนโหน่ง แซวอำหลายรอบ จนทำให้หม่ำต้องเอาคืนบ้าง

โดยบอกว่า “ไ ม่ น่ ารั ก ห ร อ ก อำ จ นค น อื่ น เ ข าเ สี ย ห า ย พี่ มี ชื่ อ เ สี ยง ม า ก่ อ น”

แม้แต่อีกตอนหนึ่ง ที่ โหน่ง ได้แซวภรรยาของหม่ำว่าแลดูดี และสวยขึ้น หลังจากที่ ผัวค่อยๆเลิกเมียเก็บทีละคน

จนห ม่ำต้อ งบ อกว่า อย่ าอำ จนทำให้ค นอื่นเ ขาเสี ยห าย พร้อมทั้งได้ย้อนกลับไปว่า….

ต่อมาในช่วงท้ายรายการของการเล่นเกม โหน่งได้แซวถึงเรื่อง ตอนเข้าโรงพยาบาล

จนทำให้ หม่ำ ก็ต้องรีบย้อนกลับทันทีทันใดว่า…

ทางด้าน เท่ง เถิดเทิง ก็เลยแซว พี่ใหญ่อย่างหม่ำอีกว่า….

ทำให้ส ร้างเสียงค วามฮากันตล อดในรายกา รจริงๆ สำหรับแก็ งชะชะช่า

ภาพของ หม่ำ-เท่ง-โหน่ง

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply