ป๋าเทพ ฟาดยับ ตลกเล็กๆกับผู้หญิงกระ…. ลั่นอย่าลามถึงพ่อแม่

ระหว่างที่ป๋าเทพไ ล ฟ์ขายข น มอยู่ ก็เกิดเ ห ตุก า ร ณ์ ทำเอาฟิ ว ส์ข า ด ด่ าลั่ นกลางไ ล ฟ์

สำหรับต ล กชื่อดัง อย่าง เทพ โพธิ์งาม หรือคนจะรู้จักกันในนาม ป๋าเทพ ที่ได้ลาวงการตลก มาทำขนม เปี๊ ย ะเป็นแบรนด์ของตนเองวางขาย

โดยก่อนหน้านี้ ทางป๋าเทพ ได้โ ด นโ จ มตีอย่างห นั ก เนื่องจากที่ป๋าเทพออกมาพู ดถึ งเรื่องก า รเ มื อ ง จนเป็นก ระแ สด ร าม่ ามาตลอด

แต่ไม่ว่าจะถูกด ร าม่าห นั กม า กแ ค่ไ ห น แต่ร้านขนมเ ปี๊ ยะก็ยังมีย อ ดเข้ามาถ ล่ มท ล า ย ขายดิ บขายดีถึงกับทำส่งไม่ทัน

ล่าสุด เรื่องเก่ายังไม่ทันจ า งห า ย ก็ได้เกิดเห ตุ ก า ร ณ์ใหม่ขึ้นอีก ซึ่งเป็นช่วงนี้ป๋าเทพ กำลังไ ล ฟ์ขายของอยู่ ก็ได้มีการร้องเพลง และพู ดคุ ยกับลูกค้า

ที่เข้ามาทักทายต่างๆแต่ก็มีได้มีเรื่องราวที่ทำให้ป๋าเทพ ถึงกับเ ดื อ ดกลางไลฟ์ทันที เมื่อมีคนล า มถึงบุ พ ก า รีตน

โดยระบุประมาณว่า เราไม่รู้จักกัน แล้วเป็นใครก็ไม่รู้ อยู่ๆมาเ ล่ นถึงพ่อแม่ได้ไง ก็ไม่รู้เหมือนกันไปทำอ ะ ไ รให้

ก็พยายามไม่ไปยุ่ งด้วยแล้ว ก็ยังจะมายุ่ งกันอีก เป็นคนเหมือนกัน ไม่ต้องยิ่งใหญ่มาก เดี๋ยวก ร ร มจะตามทันสักวัน

พร้อมทั้งทิ้งท้ายว่า ถ้าอยากว่าก็ให้มาว่าตน จะไม่อะ ไรเลย แต่แบ บ นี้มันทำเ กิ นไป วันหลังจะพูดให้หมดเลยว่าคนในว งก า รเป็นคนยั ง ไ งกัน

เ นื้ อค ว า ม

รูปจากไ ล ฟ์

ป๋าเทพ

Leave a Reply