2 พระมหาดังไลฟ์สด พระมหาไพรวัล กับ พระมหาสมปอง ถูกดราม่าแบ่ง2ฝั่ง สมควรไหม

วัดสร้อยทองจะต้องลุ กเป็ นไ ฟ เมื่อ2 พระดัง จะออกมาไลฟ์จั ดห นั ก จะเป็นใครที่ต้องสู่ขิ ต ต้องไปดูกัน!

สำหรับพระมหาไพรวัลย์ ณ.วัดสร้อยทอง ที่กำลังโ ด่ งดั งอยู่ในโ ซเ ซี ย ล มักจะออกไ ล ฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊คของตนเอง

ซึ่งจะเป็นการพู ดคุ ยเรื่องราวต่างๆ ที่สร้างเสี ยงหัว ร าะ ความบั นเ ทิ ง คำพูดที่ถูกใจวัยรุ่น แต่ทั้งหมดนี้จะมีการส อ ดแ ท ร กธ ร ร มะเข้าไปด้วย

และยังตอบคำถามแบบตรงๆอีกด้วย ทำให้ชาวบ้านได้เข้าถึงธ ร ร มะและเข้าใจอย่างง่ายขึ้น

ต่อมาได้มีการเผยว่า พระมหาไพวัลย์ จะพา พระมหาสมปอง เข้าร่วมไลฟ์ด้วย ระบุว่า

ล่าสุด 3/9/64 เวลา 20.30 ได้มีการไลฟ์และมีผู้เข้าชมพุ่งสูงถึง 3ล้านกว่าคน เรียกว่าเป็นปรากฎอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

เพราะมีทั้งเพจแบรนด์ต่างๆ เพจข่าวดัง และกลุ่มดาราอีกมากมาย ถือว่าเป็นการรวมตัวบรรดาคนดังมีชื่อเ สี ย งไว้ในไลฟ์นี้เลยก็ว่าได้

ซึ่งระหว่างไลฟ์ได้มีคนถามถึงเรื่องการนอนดึก แต่ก็ถูกตอบก ลั บว่า ถ้าอยากนอนก็น อ นก่อนเลย เพราะท่านจะน อ นตอนไหนก็ได้

สุดท้ายเ กิ ดด ร าม่าขึ้นที่ช า ว เ น็ ตบางรายเห็นว่ามันเป็นก า รก ระทำ ที่ไม่ส มค ว ร ดูไม่สำร ว ม ทั้งคำพูดและท่าทางพ ฤ ติ ก ร ร มของพ ระ ทั้งสองท่าน

แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีบางส่วนที่เห็นด้วยกับท่านเพราะโ ฟ กั สแค่เข้ามาดูเพื่อความบันเทิงพร้อมกับได้ความรู้ด้วย

แ บ ร น ด์ดังค อ มเ ม้ น ต์

จ า กไ ล ฟ์ ส ด

รูปจากเ พ จพ ระ ม ห าไ พ รวั ล ย์

Leave a Reply