สิ้นแล้ว ทาร์ซานตัวจริง หลังใช้ชีวิตเมืองศิวิไลซ์

ปิดฉากชีวิตทาร์ซาน วัย 52 หลังออกมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองศิวิไลซ์

จากกรณีที่เป็นเรื่องฮือฮาถึงกับการค้นพบทาร์ซานชายชาวเวีดยนาม ในช่วงปี ค.ศ. 2013

โดยชีวิตของชายคนนี้ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าตั้งแต่ 4 ขวบ และใช้ชีวิตในป่ามานานมากกว่า 40 ปี

โดยทางพ่อของเขา โฮ วัน ธานห์ได้เผยว่า ตั้งแต่อดีตตนนั้นได้เป็นทหารของประเทศเวียดนาม

และภรรยาของ และลูกอีกสองคน ได้เสี ยชีวิต จากท่ามกลางระเ บิดในช่วงยุ คสมัยขอ ง สง ครามเวี ยดนาม

ทำให้ตนต้องตัดสินใจ หอบลูกชายหนีเข้า มาอยู่่ในป่าเพื่ อเอาชี วิตรอด

โดยลูกชายขอ งเขา ชื่อว่า โฮ วัน แลง ที่ได้ใช่ชี วิตอยู่ในป่าลึกของ Tay Ta ในจังหวัด Quang Ngai

หลังจากการค้นพบหาพ่อ และลูก เจ้าหน้าทีจึงบังคับให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบทั่วไป

ปัจจุบันได้มีรายงานว่า นายโฮ วัน แลง ได้เสี ยชีวิตเป็นที่เรียบร้อยด้วยโ ร .ค. .ม. ..ะ.. เ.. ร็ .ง .ใน ตั บ หลังจากที่ได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และเมืองศิวิไลซ์

โดยเขาได้ออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติระยะเวลา 8 ปี แต่อาจจะด้วยความไม่ชินถึงการดำเนินวิถีชีวิตแบบใหม่

ทำให้นายโอ อาจมีความเครียดสะสม พร้อมทั้งได้การกินดื่ม แอลกอฮอล์ที่ไม่ไ ด้เป็นผลดี ต่อสุขภา พของเขาสักเท่าไร

ภาพตอนที่เขาได้ออกมาใช้ชีวิตแบบปกติ

ภาพของ โฮ วัน แลง

Leave a Reply