ล่าสุด ลุงพล ออกมายอมรับสารภาพข้อกล่าวหาแล้ว

ล่าสุด ลุงพล ออกมายอมรับสารภาพข้อกล่าวหาแล้ว

กลายเป็นเรื่องขึ้นศาลเมื่อ ลุงพล หรือ นายไชย์พล วิภา วัย 44 ปี

และยูทูปเบอร์อีก 2 คน พร้อมทนายสมเกียรติ ได้มีกการเดินทาง

ไปที่ศาลในจังหวัดมุกดาหาร โดยลุงพล ยูทูบเบอร์ 2 คน เป็นจำเลย

กระทำความผิ ดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ เพราะว่าลุงพลและเพื่อนร่วมกัน

บุ กรุกป่าสงวน โดยมีการไปตัดต้นกระถินป่าจำนวนทั้งหมด 4 ต้น

เพื่อนำต้นกระถินป่านั้นไปสร้างวังพญานาคที่จังหวัดมุกดาหาร

อีกทั้งลุงพลยังทำผิ ดก ฏหมาย ไปขื นใจและทำร้า ยร่างก ายผู้อื่ น

ค ดีที่ทำร้ ายนักข่าว ซึ่งทั้งค ดีทำร้ ายนักข่าวและบุกรุ กป่าสงวน

ลุงพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำลุงพล

โดยทางศาลจะมีการถามสิท ธิจำเ ลย ถ้าเกิดสารภาพผิ ด ทางศาล

ก็ให้ความเม ตตา แต่ถ้าไม่ผิ ดก็จะได้นัดไปสืบพย านและสุดท้ายจะได้สู้กัน

โดยทนายสมเกียรติก็บอกว่า จะบอกผู้เ สียหาย เคยคุ้นเคยกันมาก่อน

ไม่ได้บอกว่าลุงพลทำถูกแล้ว เพราะลุงพลมีอารมณ์ร้อนไปตบหลังนักข่าว

แถมไม่มีมารยาทไปดึงไมค์ ซึ่งถ้าหากได้ฟังเหตุผล บอกไปแล้วว่าไม่ให้มาสัมภาษณ์

ซึ่งมันเกิดการขัดใจกัน แต่มันก็ไม่ได้รุน แร งทำผิ ดขนาดนั้น ส่วนผู้เสี ยหายนักข่าว

ไม่ได้เจอกันเลย แต่ก็อยากจะฝากถามว่า สามารถคุยกันได้ไหม ถ้าหากยอมกัน

ก็ถอนฟ้อง หรือจะเอาเงิ นเยียวยาก็ได้ ส่วนค ดีเรื่องการบุกรุ กป่าสงวนเพื่อมาสร้างวังพญานาค

ยังไม่รู้ว่าผิ ดหรือไม่ เพราะว่าไม่ใช่ศาล จะสู้ค ดีแบบไหน ขอไม่ตอบ โท ษหนั กไหม

ต้องไปดูตามก ฏหม าย แต่ไม่ฟันธงว่าผิ ดหรือไม่ผิ ด เพราะว่ามีการปฏิเสธตลอด

ลุงพล นายไชย์พล วิภา

Leave a Reply