ล่าสุด ชลิต เฟื่องอารมณ์ กับธุรกิจสุดปัง

สำหรับนั กแ ส ด งอาวุโส ชลิต เฟื่องอารมย์ ที่เป็นคุณพ่อ อ ดี ตน า งเ อ กดังอย่าง แนน ชลิตา

ถึงแม้ชลิต จะอยู่ในวงการมานาน แต่ฝีมือการแสดงละครยังดีเยี่ยมเหมือนเดิม จนทำให้มีแฟนคลั บมากมาย

ล่าสุดทางด้าน พ่อชลิต กับแนน ชลิตา ได้มาออกร า ย ก า รคุยแ ซ่ บShow โดยพูดเล่าเรื่อง รา วเกี่ยวกับธุ รกิ จของพ่อชลิต ที่ผันตัวเป็นเก ษ ต รก รอย่างเต็มตัว

ชลิต ได้เผยว่า ตนนั้นได้ห่างจากว งก าร บั นเ ทิ งไป 2 ปีแล้ว แต่ยังมีละครที่ถ่ายอยู่ แต่ด้วยส ถา นก า รณ์ช่วงนี้

จึงต้องหยุดไปก่อน รีส อ ร์ทเรายังเปิดอยู่ ก็เจอผลก ระท บ ทั้งที่เรามีม า ต รก า รป้ อ งกั นทุกอย่าง ก็คนเขาก ลั วกัน ก็ไม่กล้าที่จะไปไหน

พ่อชลิตได้เล่าถึงสวนทุกเรียน ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี พื้นที่ประมาณ 50ไร่ ขายได้ร า ค าดีมาก

ช่วงแรกที่ปลูกอยู่แค่กิโล 20-30บาทเอง ตอน นี้ปาไปกิโละ 100-200 คนส่วนเขาป ลู กส่งออกกัน แต่ต้ นทุ นสู งมาก เพราะมีทั้งค่ายา ค่า ไหนจะต้องจ้ า งคน ง า นอีก

แต่ชลิตจะอยู่ที่จันทบุรเป็นหลัก ด้วยความที่ชอบอยู่แบบเงียบ สงบ ธรรมชาติมากกว่า ไม่ชอบค ว าม วุ่นว า ยแบบกรุงเทพ

และที่เ ลื อกมาอยู่ที่จันทบุรีมันสะดวก แถมใกล้กรุงเทพด้วย ขับรถไม่กี่ชมก็ถึง เมื่อก่อนแนนไม่ค่อยได้ไปพ่อ ตั้งแต่มีหลานก็ไปบ่อยขึ้น หลานติดคุณตา

แนนจะห่วงเวลาพ่อขับรถ เราจะให้จ้างคนขับรถ เห็นว่าอายุเยอะแล้วไม่อยากให้ไปไหนมาคนเดียว พ่อก็ไม่ยอมอีก

ชลิตได้เผยว่า ตนต้องขึ้นมาหลานที่กรุงเทพทุก2 เดือนเพื่อที่จะเอาทุเรียนมาให้หลาน

เมื่อก่อนป้อนเขาเ รื่ อ ย ก็กินนะ แต่พอโตขึ้น เริ่มจะไม่กินแล้ว ส่วนมากเวลาเราไปหาหลาน

เขาก็จะคอยชวนเล่น ทำนู้ นนี่ตามปร ะส าเด็ก เขาคุยเก่งมาก ทีนี้แนนเลยเส ริ มว่าหลานคงเ บื่ อพ่อแม่ พอเห็นตามาก็เลยเกาะติด


อีกทั้งชลิตยังพูด ถึงด้วยป ลื้ มปิติว่าหลานตนนั้นฉ ล า ดและมีความแ ป ล กในตัว เขาส า มา ร ถรู้หมดว่าแ อ ร์ยี่ห้ ออ ะไ ร

ทางด้านแนนจึงบอกว่า ลูกตนนั้นไม่ดูการ์ตูน แต่ชอบดูเรื่องเกี่ยวกับแอร์ สามารถแนะนำเรื่องแอร์กับเราได้ เราก็พย า ย า มหาส า เ ห ตุอยู่ว่าทำไมเขาถึงชอบเรื่องนี้

ชลิต เฟื่องอารมย์

ชลิต – แนน

แนน – ลูกชาย

Leave a Reply