หลวงพี่น้ำฝน ขอเตือน หมอปลา

หลวงพี่น้ำฝน ขอเตือน หมอปลา

เรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าสุดๆ หลังจากกรณีที่หมอปลาพูดประโยคหนึ่งถึงวัดไผ่ล้อม

จังหวัดนครปฐม ซึ่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมอย่างหลวงพี่น้ำฝน ก็ได้มีการเผยถึงกรณีนี้

หลวงพี่น้ำฝนเอยว่า วัดเปรียบเสมือนองค์กรหนึ่ง คนที่อยู่ในวัดก็เหมือนนอาตมา

ถ้าเกิดมีการจัดการที่ไม่ดี ก็สามารถมาตักเตือนกันได้ เล่นไปที่ตัวบุคคลเลย

ไม่ควรไปกล่าวว่า ไอ้วัดเหี้x หลังหมอปลามาที่ศูนย์สงเ คราะห์บำบัดฟื้ นฟูสมรรถภา พผู้ติ ดย าเส พติ ด หลวงพี่น้ำฝนยอมรับว่าเ จ็บปวดที่สุด กับประโยคที่ว่า

ทั่วประเทศไม่มีวัดไหนดีเลย มันเปรียบเสมือนเสี ยงสะท้อนมาจากพระหลายๆท่าน

เห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจ จึงขอฝากถึงหมอปลาว่า ต อนนี้หมอปลาทำหน้าที่เป็น

ประโยชน์แก่สังคมก็ดีอยู่แล้ว หลวงพี่น้ำฝนก็ขออนุโมทนาบุญด้วย แต่อย่ามากเกินไป

ในเรื่องคำพูด พูดให้คนอื่นดูชั่ วหมด แต่ตัวเองดีอยู่คนเดียว อย่าไปจา บจ้ว งพระว่า

คนนั้นคนนี้ดีหรือไม่ดี แล้วที่หมอปลาบอกว่า ประเทศไทยไม่มีวัดไหนดีเลย มีแต่พระชั่ ว

ต อนนี้ทางสำนักพุทธศาสนาแ ห่งชาติรับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนักก ฏหม าย

ก็ได้รับรู้แล้ว สำหรับคำที่บอกว่า ไอ้วัดเหี้x ตัวของหลวงพี่น้ำฝนเองก็ยังรับไม่ได้เลย

หลังจากนั้นทางผู้สื่อข่าวหนึ่งได้มีการสอบถามหลวงพี่น้ำฝนว่า หลวงพี่กลัวไหม

ถ้าเกิดโด นทัวร์ลงจากแฟนๆของหมอปลา หลวงพี่ก็เลยตอบกลั บไปว่า จะมาถล่มหลวงพี่

เรื่องอะ ไร ควรจะย้อนกลั บดูตัวเองดีกว่าไหม เล่นงานเรื่องพระ แต่ควรระบุเป็นคนๆไป

ไม่งั้นมันกระทบจิต ใจของพระ พุ ทธศ าสนา เรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

หมอปลา มือป ราบสั มภเ วสี

Leave a Reply