จ๊ะ อาร์สยาม ตัดใจขายรถคันโปรดทั้งน้ำตา แจ๊ค งงเสียเงิน 2 แสน

จ๊ะ นงผณี ได้ออกมาพูด ถึงเรื่องที่ตั ดใ จขายรถคันที่รักมาก ถึงกับมีน้ำตา แต่แจ๊คกลั บงง เ สี ย 2 แสน

สำหรับนักร้องลูกทุ่งเสี ยงดีแถมยังเป็นคนน่ ารั กและสวยมาก อย่าง จ๊ะ อาร์สยาม หรือจ๊ะ นงผณี

ซึ่งเพิ่งออกมาป ระ กา ศถึงความสั มพั น ธ์กับหนุ่มแจ๊ค ที่เคยเป็นนั กร้ อ งเหมือนกัน ทั้งคู่นั้นค บห าดู ใ จกันมาสักระยะแล้ว

ก่อนหน้านี้ได้ออกรถคันใหม่ป้ า ยแดง เป็นรถแบบครอบครัว เนื่องจากตอน นี้พ่อแม่มาอยู่ด้วย เวลาไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวก

ล่าสุด ทางสาวจ๊ะได้เผยคลิ ป ที่ขายรถเวลไฟร์สุ ดรั ก โดยจ๊ะนั้นใช้รถคันนี้มา 4 ปีแล้ว ตอนนั้นมันเห มื อ นถู กป้ า ยย า

เพราะทั้งอ า จ า ร ย์เป็นหนึ่ง กับ บอล เชิญยิ้ม ต่างบ ร รย า ยส ร ร พคุณของรถแ ส ด งถึงความน่าใช้ทั้งอั ลพ า ร์ ด และเ ว ลไ ฟ ร์

แต่ตนไม่คิดอ ะไ ร พอถึงบ้านเราก็รีบทักไปหาเ ซ ล ล์ที่ขาย สุดท้ายก็ได้เ ว ลไฟ ร์มาค ร อ บค ร อ งแบบงงๆ

แล้วรถคันใหม่ที่เพิ่งซื้อก็ใช้เวลาในตั ดสิ นใ จแค่10นาที แต่ขอร้องอย่างนึง อย่าเอาไปด ร า ม่ าเลย ว่าช่ ว ง นี้คนลำบ า กที่แต่มาออกรถ

ที่เราออกคันใหม่มา เราก็เอาคันเก่าไปขาย เพื่อด า ว น์มา ส่วนคันเ ก่ าก็ติ ดไฟแ น น ซ์อยู่ รถที่ขายยังดูใหม่อยู่เลย

จ๊ะไม่ค่อยได้ใช้ อย่างเวลาที่ไปเล่นคอนเ สิ ร์ ตก็จะใช้รถตู้ เราเวลไฟร์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นรถครอบครัวมากกว่า

แต่คันนี้ดีมากตั้งแต่ใช้มาขนแต่เงิ นทองมาให้ตลอด และไม่เคยมีอุ บั ติเ ห ตุอ ะ ไ รเลย ทั้งนี้ก็ขออวยพรให้เจ้าของใหม่นำไปใช้แล้วเฮ งๆ

มันถึงเวลาที่ต้องขายแล้วเจ้าของใหม่ก็จะมารับ ก็ใจหายเหมือนกันนะ สาวจ๊ะแอบมีน้ำตาซึมตอนกราบลาแม่ย่านางและพ่อแก่

แต่ทางด้าน แจ๊ค ธนพล แ ฟ นห นุ่ มของสาวจ๊ะนั้น มีอ าก า ร งงหนักมากได้บอกว่า ขายรถ แต่ทำไมตนถึงเ สี ยเงิ น

ถึง 2 แสน ดังนั้นสาวจ๊ะจึงรีบบอกว่า ก็เป็นค่าปิ ดไ ฟแ น น ซ์ งานนี้ทำเอาหนุ่ม งงหนักกว่าเดิม

ต่อมาจ๊ะ นงผณี เผยว่ามีคนมาบอกว่าต้นกวักมรกตใบด่างขายกันหมื่น ถึงแม้รักรถและต้ นไ ม้มากแค่ไหน สุดท้ายก็ตั ดใ จป ร ะก าศ ข ายข อ งรั กหมด

จ๊ะ – แจ๊ค

จ๊ะ อาร์สยาม

สาวจ๊ะ

Leave a Reply