จอย ศิริลักษณ์ เผยสาเหตุหายไปนาน 8 ปี

จอย ศิริลักษณ์ อ ดี ตนั กแ ส ดงชื่ อดั งในเรื่องสาวน้ อยใ นคาเฟ่ เผยถึงสาเ ห ตุที่ห า ยไปจากวงการ

สำหรับนักร้ อ งและนักแ ส ด งที่มีชื่อเ สี ย งคนหนึ่งของวงการบันเทิง อย่าง จอย ศิริลักษณ์ มีทั้งผลงานล ะค รและร้องเ พ ล งมากมาย

หลายคนมักรู้จักเธอในบ ทบ า ท สาวน้อยคาเฟ่ อยู่ๆเจ้าตัวเ กิ ดหายไปจา กวงก า รบั นเ ทิ งนานถึง 8 ปี แต่แฟนๆก็ยังรอให้เธอก ลั บมาอีกครั้ง

ในที่สุดก็ไม่ทำให้แฟนๆ ต้องร อเ ก้ อ เมื่อทางช่อง 8 ได้เ ชิ ญช ว นให้สาวจอยนั้นมาเล่นล ะค ร เรื่องบ่ ว งใบบุ ญ

หลังจากนั้นสาวจอยได้เผยถึงเรื่องราวที่ทำให้ต้องห า ยออกไปจากว ง ก า รบันเ ทิ ง โดยจอยบอกว่า

มันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นตัวเอง การทำงานเราต้องมีความสุขกับมัน แล้วจะเต็มที่ แ บ บอ ะ ไ รที่ใช่ มันก็ใช่

แต่ตอ นนั้นมันเริ่มรู้ สึ กว่าไม่มีความสุข มันไม่ใช่แล้ว และเริ่มไปสนใจเรื่องอื่น ด้วยความที่เราอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กอายุ 7 ขวบ

เหมือนมันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว ก็เริ่มหันไปถามตัวเอง อยากจะทำอย่างอื่นบ้างไหม ก็คิดแค่ว่าอยากทำอ ะ ไรเพื่อสั งค มบ้าง

ก็อยากไปต อ บแ ท นคนที่เขาชื่นชอบเรา ในช่วงตั ดสิ นใ จออกจกาวงการ เราเป็นถึงนาง เอกอั นดั บแรกๆเลย เวลา8ปีที่หายไปนั้น

เรากลับไปเรียนต่อ จนจบปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ช ะล อวั ยและสุ ขภ า พของม.แ ม่ฟ้ าห ล ว ง ก็เป็นเรื่องดูการเ ปลี่ ย นแป ล งสั งค ม

ในส่วนเรื่องความรักนั้น สาวจอยได้เผยว่า ตนนั้นกำลังค บห าดู ใ จกับหนุ่มนอกวงการมานานถึง 10 ปี เราทั้งคู่มีความเข้าใจให้แก่กันอยู่ตลอด

และนี่ก็คืออีกหนึ่งส าเ ห ตุที่ทำให้ จอย ศิริลักษณ์ ห า ยไปจากวงก า รบั นเ ทิ ง ส าเ ห ตุหลักก็คือก ลั บไปเรียน

และก็มีข่าวดีให้กับแ ฟ นค ลั บ เพราะสาวจอยจะก ลั บมาเล่นละครอีกครั้ง งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลั บต่างดีใจกันยกใหญ่

สาวจอย

ศิริลักษณ์

สาวจอย

Leave a Reply