เปิดประวัติ พิยดา บอสใหญ่ขายมือถือ

เปิดประวัติ พิยดา บอสใหญ่ขายมือถือ

กลายเป็นข่าวดังสุดๆ เมื่อมีเด็กอายุ 14 ปี เครียดซื้อโทรศัพท์จากไอจีหนึ่ง

แล้วโด นโก ง ทำให้เกิดความเครี ยดจนเส้นเลื อดในสม องแตกและเสี ยชีวิตในที่สุด

ซึ่งไอจีดังกล่าวของ น.ส.พิยดา ที่เปิดร้านขายโทรศัพท์ออนไลน์อยู่โดยมีผู้ติดตาม

มากถึง 6O,OOO คน หากได้ติดตามเธอคนนี้ จะพบว่าเธอชอบใช้ของแบรนด์เนม

ชอบใช้ชีวิตสุดหรู โดยเงิ นที่ได้มานั้น ส่วนใหญ่มาจากการไปโก งคนอื่น นั่นเอง

จนล่าสุดมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กคนหนึ่งออกมาเปิดเผย น.ส.พิยดา ซึ่งเป็นผู้ต้อ งหา

คดีฉ้ อโก ง ทำให้มีผู้เสี ยหายมากกว่า 500 คน เธอคนนี้โก งมามากกว่า 5 ปี

ทำให้มีเงิ นหมุนในบัญชีมากกว่า 35 ล้านบาท ก่อนหน้านี้ที่โด นจับไม่ได้

นั่นเป็นเพราะสมัครหลายบัญชี มีหลายเพจ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ โดยเธอเอาเงิ น

ไปจ้างให้คนอื่นเปิดบัญชีให้ ทำให้เวลาไปค้นชื่อเธอคนนี้ ทำให้ไม่พบคดีฉ้ อโก ง

เนื่องจากใช้บัญชีคนอื่น นั่นเอง สุดท้ายแล้วเงิ นก็จะไปรวมอยู่ที่บัญชีของเธอเองทั้งหมด

ล่าสุดเด็กอายุ 18 ที่เธอได้จ้างเปิดบัญชีโ ดนตำรวจจับ ซึ่งทางตำรวจก็เผยว่า

เธอคนนี้โก งตั้งแต่อายุ 16 ปี ตำรวจจับได้ว่าใช้บัญชีแม่ที่เสี ยชีวิตไปแล้ว

แล้วก็ใช้เบอร์โทรของแม่ด้วย โดยเธอจ้างคนอื่นเปิดบัญชี คนละ 8,OOO บาท

ซึ่งล่าสุดตอน นี้เธอคนนี้ถูกยึ ดทรัพ ย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ตำรวจยังจับไม่ได้

ตำรวจกำลังรอหม ายจั บอยู่ ซึ่งหากใครตกเป็นเหยื่ อก็สามารถไปกรอกเอกสารได้

Leave a Reply