หมอช้าง ทศพร เผย 3 ราศี ดวงดีขึ้น เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

สำหรับห ม อ ดูนักพ ยา ก ร ณ์ชื่อดังของไทย อย่าง หมอช้าง หรือ ทศพร ศรีตุลา ได้เผยถึง 3 ราศีที่จะด ว งดีขึ้น ได้รับทรัพย์ 2 ต่อ หลังมีด า วสำคัญย้ายก ลั บ

หมอช้าง ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คของตนเองเกี่ยวกับเรื่องด า วพ ฤหั สย้ า ย 28 กันยายน ที่จะเกิดป ร าก ฎก า ร ณ์

ดาวพฤหัส โ ค จ รพั กร์อ งศ าย้ ายก ลั บร า ศี จะส่งผลต่อทั้ง 12 ร า ศี โดยมีการแนะนำเรื่องไหว้เ ส ริ มด ว งแบบที่บ้าน

ซึ่งเป็นการส ว ดม น ต์ไหว้พระ ส า ม า ร ถทำได้ทั้งวัน แต่ช่วงเวลาดีที่สุดนั้นจะเป็นตอนเช้า ก่อนถึงเที่ยงวันที่28 กันยายน ใช้บทส ว ดม น ต์ปกติในทุกวัน

และบทเกี่ยวกับเรื่องของด า ว พฤ หั ส หรือ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยบทบูชาดาวพฤหัส หลังจากนั้นสวดคาถาบูชาดาวพฤหัส 19 จบ เพื่อเป็นการรับพลังที่ดีเข้ามา

และบูชาด้วยด อ กไม้สีเห ลื อ งที่หิ้ งพ ร ะหรือห้องพ ร ะในบ้าน จัดผลไม้ที่มีสีเห ลื อ งทั้งหมด 5 อย่าง เช่น กล้วย ส้ม หรือจะแค่สวดมนต์กับถวายดอกไม้ก็ได้

ควรทำบุญเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับดาวพฤหัส นั่นคือ โรงเรียน โรงพยาบาล ด้วยเลข 5 หรือ 19 ตามกำลังศรัทธา และก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ ความกตัญญู ดูแลบุพการี

ต่อมาหมอช้าง ได้เผยถึงด ว งราศีที่เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น หลังดาวพฤหัสพักร์องศาย้ายกลั บ (28 กันยายน 2564)

มีทั้งหมด 3 รา ศี ที่จะด ว งดีขึ้น ได้รับเงิ นก้อน2ต่อ นั่นคือราศีธนู 16ธ.ค.-14ม.ค. เรื่องการงานจะปังทะลุเป้าหมาย ส่งผลเรื่องของเงิ นจะเ ฮ งมีโ อก า สรับเ งิ นก้อน

ราศีมังกร 15ม.ค.-12 ก.พ. จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านพ้นเรื่องติดขัด ด้านการงานเจ ริ ญก้าวหน้า ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเห ลื อส นั บสนุ น

ราศีกรกฎ 17ก.ค.-16 ส.ค. ด ว งจะมีพลังมากขึ้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เฮงถึง2ต่อทั้งงานและความรัก

ในส่วนของราศีที่ต้องระวัง คือ สิงห์ กุมภ์ เมถุน และราศีอื่นๆนั้น ลองมาเชคดูเลยกัน

ราศีเมษ 13 เม.ย.- 13 พ.ค. จะได้รับการไว้วางใจให้ทำงานที่ท้าทายจากผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการแสดงฝีมือของตนเอง

ราศีพฤษภ 14 พ.ค.- 14 มิ.ย. มีความเจริญก้าวหน้า ต้องแสดงความสามารถเพิ่มขึ้น

ราศีเมถุน 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. ระวังเกี่ยวสุ ขภ า พและการเดินทาง อาจมีปั ญ ห าจากเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เครียด

ราศีสิงห์ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. อาจมีอุปสรรค์เกิดขึ้น ต้องฝ่าและมีความอดทนอย่างมาก ระวังมีการเข้าใจผิดจากผู้หลักผู้ใหญ่

ราศีกันย์ 17 ก.ย. – 16 ต.ค. เรื่องของความรักมีโอกาสสมหวัง แต่อย่ารีบร้อน

ราศีตุลย์ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. มีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านรวมไปถึงสมาชิกใหม่

ราศีพิจิก 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเ ห ลื อ และได้ทำอ ะ ไ รใหม่ๆ

ราศีกุมภ์ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องห นี้ที่ค้ า งค าอยู่ อาจถูกท ว งได้

ราศีมีน 14 มี.ค. – 12 เม.ย. อาจมีเรื่องโชคลาภเข้ามาเล็กน้อยและการงานผู้ใหญ่ไว้ใจ

หมอช้าง

ทศพร

หมอช้าง ทศพร

Leave a Reply