ประกาศลุ้นข่าวดี! อุ้มท้องกลางกองถ่าย พรหมลิขิต

ถือว่าเป็นล ะค รอีกหนึ่งเรื่องที่ห ล า ยคนรอคอย สำหรับละคร พ ร ห ม ลิ ขิ ต ที่เป็นภาคต่อของ บุพเพสันนิวาส ที่ตีกระแ สจนติ ดอั นดั บล ะค รฮิต

ไม่กี่วันที่ผ่าน ทางด้านผู้จั ดล ะค ร หน่อง อรุโณชา ได้ออกมาเผยถึงการซั ก ซ้ อ มบ ทล ะค รของบ ร รด านัก แ ส ด งในเรื่อง

ซึ่งมีโ ป๊ป ธนวรรธน์ และเบลล่า ราณี ที่เป็นพ ระเ อ กนา งเ อ กและคนอื่นๆที่เคยแ ส ด งในภาคแรก

ต่อมา ได้มีการสั มภ า ษ ณ์ นุ่น รมิดา หรือรับบทเป็นพี่แย้ม เกี่ยวกับการได้กลั บมารวมตัวของกลุ่มนักแ ส ด งอีกครั้ง ได้บอกว่า

รู้สึกดีใจที่ได้กลั บมาร่วมงานกันอีกครั้ง และได้ร่วมกับคนอื่นๆอีกหลายคน ด้วยสถ า นการ ณ์โค.. วิ. .ด

จึงทำให้ต้องเ ลื่ อ นการถ่ า ย หลายรอบจากบทเดิมเป็นพี่แย้ม ต อ น นี้เปลี่ยนมาเป็นป้าแย้ม ดูแก่เลย แต่คงไม่ต้อ งทำผมขาวแล้ว

เพราะผมจริงก็เริ่มหงอก ขอยังไม่สปอยบท หลายคนบอกส นุ กเพราะอ่านจากนิ ย า ย ก็ต้องรอติ ดต า มว่า ล ะ ค รจะเป็นแ บ บไหน

หลังจากนั้นนุ่น รมิดา เผยถึงเรื่องว า งแ ผ น มีลูก กับส า มี หลุยส์ สกอต์ ก็ยังไม่แน่ใจว่า จะมาช่วงที่ถ่ า ยล ะค รไหม

แต่ถ้ามาจ ริ งก็ต้องทำหน้าที่ต่อให้เสร็จ ก็ต้องรอลุ้นกันไปก่อน เพราะมีคนเริ่มทักว่าดูมีน้ำมีน ว ล ผิวดูเปล่งปลั่งขึ้น

ล่าสุด เจ้าก็ยอมรับว่าตั้งใจจริงๆ ก็ถ้าเขามาก็คงต้องมีอ้ ว กแ ต กกันกลางกองบ้าง

ขอ งแ บ บนี้มันไม่ส าม าร ถ บอกกันได้ แต่ที่อยู่ต อ น นี้ก็คือแค่อ้ ว นขึ้น ยังไม่ได้ท้ อ งแน่นอน

ไอจีนุ่น

นุ่น รมิดา

หลุยส์ – นุ่น

Leave a Reply