เจนนี่ รัชนก ประกาศท้องแล้ว ลั่นของขวัญดีที่สุดในชีวิต

เป็นอีกคู่ รั กที่ห ล า ยคนต่าง กำ ลั งจั บตามองว่า ฝ่ายหญิงนั้นกำลังตั้งท้ อ งหรือเปล่า

นั่นคือนั กร้ อ งลูกทุ่ง เจนนี่ รัชนก กับแ ฟ น ห นุ่ ม ยิว ฉัตรมงคล หลังมีคนสังเ ก ตเห็นดูอวบมีเ นื้ อห นั งขึ้น

ก่อนหน้านั้น ทางเจนนี่ได้ออกมาเผยว่า ที่ตนดูอ ว บขึ้น คงเป็นเพราะช่วงนี้ไม่มีงานค อ นเ สิ ร์ ต

จึงมีเวลาพั กผ่ อ นขึ้น แถมเพิ่งผ่. า.ตั. .ด เ ส ริ มห น้ าอ กมาด้วย ห ม อห้ า มอ อ กกำลั งก า ย

ไหนจะมีแต่คนซื้อของอ ร่ อ ย มาให้กิน ยังไม่ได้ท้ อ ง แค่อ้ ว นขึ้นเ ฉ ยๆ พร้อมทั้งบอกว่า ถ้าท้ อ งขึ้นมาจริงๆ จะรีบบอกทุกคนเลย

ก็ตั้งใจป ล่ อ ยมาต ล อ ด เพราะเราก็อยากมี แม่ก็อยากอุ้ มห ล า น และแ อ บเผยว่าเดือนนี้ป ระ จำ เ ดื อ นไม่มา ต้องรอ ต ร ว จก่อน

ล่าสุด ทางด้านเจนนี่ ได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว เป็นภาพของผลต ร ว จการตั้ งค ร ร ภ์

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลต ร ว จขึ้น 2 ขีด แ ป ลว่า ท้อง โดยมีหนุ่มยิวนั่งอยู่ข้างๆ

ที่มีสีห น้ าดี ใ จไปไม่น้ อ ยกว่าสาวเจนนี่เลย เรียกว่าเป็นข่าวดีของทั้งคู่จริงๆ

งานทำเอาบรรดาแฟนๆ และช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันยกใหญ่

เจนนี่ – ยิว

ยิว ฉัตรมงคล

เจนนี่ รัชนก

Leave a Reply