ตั้ม เดอะสตาร์ โทรหาบี้ ขอยืมเงิ น เจอคำตอบบี้ ถึงกับปล่อยโฮ

สำหรับนักร้อง ตั้ม วราวุธ หรือตั้ม เดอะสตาร์ ที่ก้าวสู่ว งก ารบั นเ ทิ งจากการเริ่มประก ว ดร้องเพลง ในเวทีเดอะสตาร์

และผลักดันตนเองจนเป็นทั้งนักแ ส ด ง นักร้ อ ง และพิ ธีก รที่มากความสามารถ

ล่าสุดทางด้านหนุ่มตั้ม เดอะสตาร์ ได้ทำรายการค อ นเ ท้ นของตนเองผ่านช่องทางยูทูป

ซึ่งEPแรกนั้นเป็นการเ ปิ ดตั ว โดยโทรไปแ ก ล้ งพี่น้องร่วมบ้านเดอะสตาร์และให้พูด ถึงเกี่ยวกับตัวตั้ม

ได้มีช่วงหนึ่งที่หนุ่มตั้ม โทรไปหาบี้ สุกฤษฎิ์ หรือ บี้ เดอะสตาร์ ที่กำลังเข้าปฏิ บั ติธ ร ร มอยู่ บอกว่าขอไม่พู ดอ้ อ มนะ ตอนนี้ตนนั้นแ ย่มาก

อยากจะหาเ งิ นสัก 2-3แ ส น เพื่อมาล งทุ นทำช่องยูทูป พอมีจะให้ยืมบ้างไหม และแล้วก็ก ล า ยเป็นเรื่องดราม่าทันที

เนื่องจากหนุ่มตั้มได้เริ่มร่ า ยย า วว่า การทำช่ อ งมันมีหลายตอน แต่ละตอนก็ต้องใช้ทุน ทั้งทีมงาน ตากล้องอีก ยิ่งช่วงนี้งานก็ไม่มี ก็เลยทำให้ไม่มี เงิ น

ทุกอย่างมันต้องใช้เ งิ น หลังจากนั้นบี้ได้บอกว่า เห็นตั้มเป็นคนที่มีความพั ฒ น าอยู่ต ล อ ด เชื่อว่าถ้าตั้ งใ จ ทำจริงๆ ก็จะทำสำเ ร็ จ

ก็เต็มใจที่จะช่วยเ ห ลื อ เรื่องเ งิ นมันไม่ใช่ปั ญ ห าเลย แต่ขอให้ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ เพราะมันเป็นค ว า มฝั นของตั้ม

ในส่วนของเ งิ นมันก็มาก แต่เพื่อความฝันของน้องชายคนนึง ก็ช่วยได้ เมื่อหนุ่มตั้มได้ยินอย่างนั้นถึงกับซึ้ งห นั กจนต้องป ล่ อ ยโ ฮออกมา

แล้วได้เ ฉ ล ยกับบี้ว่าตนนั้นกำลังถ่ า ยร า ยก า รของตนเองอยู่ พร้อมทั้งบอกว่าไม่ได้ยื ม เ งิ นจริงๆ แค่แ ก ล้ งเล่น

งานนี้ทำเอาบี้ถึงกับหัวเ ร าะเสี ย งดัง ถ้าบอกช้ากว่านี้ พรุ่งนี้จะไปถ อ นเ งิ นให้แต่เช้าเลย

ร ายก า รตั้ม

บี้ สุกฤษฎิ์

ตั้ม วราวุธ

Leave a Reply