อั้ม พัชราภา เกิดประเด็น ไปร้านคาเฟ่ หนีกลับทันที

ดร าม่าส นั่น!! อั้ม พัชราภา เดินเข้าร้านคาเฟ่ แล้วเจ้าของร้านออกมาโพสต์

สำหรับเธอคนนี้ นางเอ กดังระดับแ นวหน้าของวงก ารบันเทิ งไทย อย่าง อั้ม พัชราภา

ที่เธอมั กจะมีแต่เรื่องราวดีๆ ที่ห ลุดออกมาให้เราได้ยิ นกันอยู่ตล อดเวลา

เนื่องจากเธอมักจะช่วยเห ลือ ผู้ค น รว มถึงทั้งน้องหมาน้องแมวอยู่บ่อยครั้ง

ทำให้แฟนๆคลับได้ต่ างกันชื่นชอบกับสิ่งเธ อได้ออกมาทำ จนได้รับฉายาว่า นางฟ้าบนดิน กันเลยทีเดียว

ล่าสุดหลังมีผู้ใช้อินตร าแกรมได้ออกมาโพ สต์ แล้วค ล้ายกับว่าจะเป็นเจ้าของค าเฟ่แห่ งหนึ่ง

โดยเจ้าของร้านได้ออกมาโพสต์ว่า น างเอ กดังอย่าง อั้ม พัชราภา ได้มาร้า น

แต่กลับกลาย เป็นว่า พนักงานบริกา รในร้านได้บอกว่าโต๊ะเต็ม ทำให้สาวอั้มนั้นต้องเดินออกจากคาเฟ่ทันที

และสร้างความฮาว่า วันหลังบอกตัว เองหน่ อย ตนจะได้ยกโ ต๊ะให้นั่ง

สร้างความฮ า และดราม่ าให้กับผู้คนที่มาพ บเห็นโพสต์กันอย่างม ากมาย

รวมคอมเม้ นต์จากชาวเน็ ตที่ได้เข้ามาตอบใต้โพ สต์

ภาพของอั้ม พัชราภา

Leave a Reply